Logo hartvanwierden.nl

Dag van de Statistiek

TWENTE - Op dinsdag 20 oktober is de derde editie van World Statistics Day, oftewel de internationale Dag van de Statistiek. In 2010 werd deze dag voor het eerst ingesteld door de Verenigde Naties. Uiteindelijk werd besloten om deze dag om de vijf jaar te vieren. Een tamelijk droog onderwerp, zullen de meeste mensen nu denken. Het belang van het verzamelen en publiceren van betrouwbare statistische gegevens valt echter niet te onderschatten.

In Nederland lijkt deze dag vrij geruisloos voorbij te zullen gaan. Zeg je echter statistiek, dan denk je aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze organisatie werd opgericht in 1899, voortkomend uit de behoefte aan betrouwbare informatie om maatschappelijke vraagstukken te kunnen begrijpen. Door de toenemende industrialisatie waren er eind negentiende eeuw allerlei sociale misstanden ontstaan. Verschillende departementen hielden wel enkele statistieken bij, maar van eenheid of nauwkeurigheid was geen sprake. Daarom besloot de regering om het CBS op te richten, met als taak het verzamelen, bewerken en publiceren van statistieken. Men kon dan op basis van solide informatie beleid voeren.Het leveren van statistische informatie omtrent allerlei maatschappelijke thema’s is tot op de dag van vandaag de hoofdtaak van het CBS. In een samenleving waarin men regelmatig overdondert wordt door allerlei informatie is dit alleen maar belangrijker geworden. Het onafhankelijke bureau maakt het mogelijk dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare informatie.

Wondere wereld
Statistiek is in de eerste plaats nuttig voor beleidsmakers, maar toch ook interessant voor de gewone burger. Er vallen leuke, interessante weetjes te ontdekken als je jezelf onderdompelt in alle data die in de loop der jaren is opgebouwd. Diverse ontwikkelingen onder de Nederlandse bevolking worden precies bijgehouden. Weet je bijvoorbeeld hoeveel baby’s er dagelijks worden geboren? Hoeveel stellen er dagelijks trouwen én hoeveel er iedere dag scheiden? Kijk op de website www.cbs.nl voor meer informatie.

Meer berichten