Logo hartvanwierden.nl
Foto: Arisha Ray Singh / Shutterstock.com

Bluswatervoorziening langs het spoor

WIERDEN - De gemeente Wierden gaat de bluswatervoorziening uitbreiden langs het spoor in Wierden. De raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor het aanleggen van twee nieuwe brandblusputten. De werkzaamheden zijn gestart op maandag 26 oktober en duren ongeveer een week.

De bluswatervoorziening is bedoeld om in geval van een calamiteit op het spoor wagons langdurig (circa 4 tot 5 uur) te kunnen koelen. Dit om ernstige situaties te voorkomen. Deze bluswatervoorziening is noodzakelijk omdat er nergens in de buurt van Wierden-midden en Wierden-west in voldoende bluswater kan worden voorzien. Dit is uit eerder onderzoek van de veiligheidsregio gebleken. De twee brandblusputten worden aangelegd in de buurt bij de Zuid Parallelweg en de Jan Jansweg of Chris Soumokilstraat. De omwonenden zijn hierover geïnformeerd.

Meer berichten