Hart van Wierden

15 november 2019

Hart van Wierden 15 november 2019


De Talenter en De Wegwijzer waarschijnlijk naar Sportlaan

WIERDEN - De gemeente wil basisscholen De Wegwijzer en De Talenter samenvoegen op één, nieuwe locatie in Enter. Beide scholen zitten nu in verschillende gebouwen die sterk verouderd zijn. Het college van B&W stelt nu voor om hen samen te voegen in een nieuw te bouwen pand aan de Sportlaan.

De gemeente heeft nog niet besloten op welke locatie het nieuwe schoolgebouw moet komen: op het sportveld of een stukje verderop op de huidige gemeentewerf. Die beslissing kan pas later gemaakt worden. "We moeten eerst een beslissing nemen over de toekomst van de gemeentewerf", vertelt wethouder Johan Coes. "En als we op het sportveld willen bouwen, moeten we zeker weten dat we grond kunnen aankopen voor een vervangend sportveld. Bovendien willen we ook weten hoe de bewoners van de Sportlaan hier in staan."

Mogelijkheden
"Onze voorkeur gaat tot nu toe uit naar de locatie sportveld", aldus directeur Dick Nijzink van De Wegwijzer. "Beide locaties bieden veel mogelijkheden. De gemeentewerf ligt iets verder van de sportvelden en de sporthal, maar het is nog altijd dichtbij. Op beide locaties is genoeg ruimte voor een prachtig gebouw en de ligging aan de rand van het dorp is ideaal voor natuureducatie." "Er is zelfs ruimte genoeg om een brede school te realiseren", vertelt directeur Chris Aben van De Talenter. "Het zou mooi zijn als in het gebouw ook plek zou zijn voor anderen, zoals de bibliotheek en kinderopvang."

Een eigen karakter
Dat De Talenter en De Wegwijzer samen verder willen in één gebouw, is niet nieuw. Nadat de scholen bekend maakten samen onder één dak verder te willen, zijn er gesprekken gevoerd en is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat gezamenlijke nieuwbouw onderwijskundige, financiële en organisatorische voordelen met zich meebrengt. "We blijven twee zelfstandige scholen, met een eigen ingang en een eigen karakter", vertelt directeur Chris Aben van De Talenter. Steeds meer scholen gaan samen in Twente om kosten te besparen qua nieuwbouw van panden, wat zelden een probleem is.

Twentenaren wonen steeds vaker in binnenstedelijk gebied

WIERDEN - Twentenaren wonen steeds vaker in binnenstedelijk gebied. We kiezen er bewust voor om vaker in steden (groot en klein) te wonen ten opzichte van in het buitengebied. Ook in Wierden werden de afgelopen jaren meer woningen binnen dan buiten het stedelijk gebied gerealiseerd.

De Provincie Overijssel becijfert regelmatig de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van woningbouw binnen de provincie. De deze week gepubliceerde cijfers kijken naar de woningbouw in de jaren 2016-2019. Gemiddeld genomen werd 49 procent van de nieuw gebouwde woningen gerealiseerd in binnenstedelijk gebied. Wel zijn de verschillen van gemeente tot gemeente groot.

Ontwikkelingen
Twente lag al voor met het realiseren van woningen in binnenstedelijk gebied - 53 procent van het totaal - maar sommige gemeenten pakken dit wel heel voortvarend op. Zo bouwde Rijssen-Holten 65 procent van woningen in binnenstedelijk gebied, in Hof van Twente 62 procent en in Hellendoorn 60 procent. Ook in Wierden lag het percentage hoog met iets onder de 60 procent.

Afwegingen
De ontwikkelingen zijn ingegeven door diverse factoren. Zo is het de ambitie van gemeenten zoals Wierden om zoveel mogelijk te bouwen op al gebruikte gebieden. Voordelen van het bouwen op een bestaande plek is dat voorzieningen in de buurt zijn, bestemmingsplannen vaak al toereikend zijn en dat het voorkomt dat meer kostbare natuur opgeofferd moet worden ten behoeve van lokale woningbouw. Een andere factor zijn de demografische ontwikkelingen. Jongere inwoners wonen graag in een kern met voorzieningen en werk, maar ook ouderen zien steeds meer de voordelen van wonen in de buurt van zorg en voorzieningen. Een negatief aspect van deze trend is dat hierdoor uiteindelijk kleine buurtschappen leeg zouden kunnen lopen, wat een aantasting is van de sociale cohesie in een gemeenschap.

Jaargang: 1 • Nr 043• Wk 46

Sinterklaas in Almelo

ALMELO - De Sint is weer in aantocht richting Almelo. Stichting Almelo Events heeft dit jaar weer alles uit de kast getrokken om van de intocht van Sinterklaas een grootse happening te maken.

Op zaterdag 16 november meert Sinterklaas met al zijn vrienden aan in de haven van Almelo en zal hij daar weer vele blije kinderen en hun ouders ontmoeten. Om 12.00 uur start het programma op de aankomstplek naast het gerechtsgebouw. Drie pieten, Snip, Snap en P3, vertellen over hun spannende ervaringen tijdens de reis van Spanje naar Almelo. Er is weer het nodige gebeurd en er schijnt een probleem te zijn rondom de chocoladeletters. Er gebeuren die middag heel spectaculaire zaken op het water richting de nieuwe havenkom bij het Marktplein.

Aankomst
Om 12.30 uur komt de pakjesboot met Sinterklaas en zijn Pieten aan in Almelo ter hoogte van het gerechtsgebouw. Ze worden vergezeld door talloze andere boten met Pieten en… pakjes. Het gezelschap wordt hier van harte welkom geheten door de burgemeester van Almelo, Arjen Gerritsen. Ook dit jaar heeft de Sint Glutenvrije Pieten meegenomen. De Glutenvrije Piet is te herkennen aan een Pietenbakschort met het Glutenvrije Pietenlogo. Kinderen die in aanmerking komen voor deze glutenvrije pepernoten kunnen zich melden bij deze piet(en) en krijgen dan verpakte glutenvrije pepernoten.

Tocht
Rond 13.15 uur begint de traditionele tocht door Almelo. De Sint en zijn gezelschap beginnen te paard aan hun tocht door het centrum van Almelo, daarbij begeleid door muziek van de Pietenband La Bella Bok en de Koninklijke Almelose Harmonie. Ook zal hij een wandeling maken over de weekmarkt. Om 14.00 uur is het grote Sinterklaasfeest op de Koornmarkt waar een podium staat voor een leuke show. Sinterklaas arriveert hier rond 15.00 uur. Om 16.16 uur zal de burgemeester samen met Sinterklaas het Sinterklaashuis openen aan de Grotestraat 60. Hij verblijft hier in Almelo.

Column

Seizoenswoark

Häh, lente. Dat is nog es mooi. De tied dat de zunne 's morgens wier precies onder den hook op de wearld valt zodat den zo mooi zachte oplöchtet. De eerste vroge meze den as et tralat krig en zin tweeteunige leed slöt, nen zweem van zeute blosems in de locht en duur de boomtöppe nen knalgreunen waas van oetkommende bladekes. Et wördt alwier länger lecht. Boeten wean is nit slim mear. Et joar is jonk, der kan nog van allens moois geburen! Een heel festivalseizoen ligt ons nog vuur. En roekt dee laurieren es! Doar kan gin Oo de Klonnie tegenan! Wat fein, wat fein. A'j et nog nit eskötten hadden: ik zin gek op de lente.

Dan den zommer. Lekker in de korte kleare geneten van de wöärmte den as oe as nen dekken um de skolders lig, lange dage woerop a'j zovölle köant ondernemmen: fein op et terras met kunnigheid en kameröade, oetstäpkes maken in 'n bos of anderweagens, vakantie vieren bie thoes of juust nen helen ende op 'n vrömden, mooi met de batterieje an et strand liggen en een good book leazen. De tied van 't angoan in de tente, van grote dinge terechte maken en de locht van ofemeeid grös. En wat he'w de leste joaren zommer ehad! Mooi man. Et mag dudelik wean: de zommer vind ik nit vervelend.

En wat ducht oe van 'n hoarvst! De beume zitt vol blad wat heanig an verkluurt. Prachtig mooi rood, gel, greun, broen, oranje. De tied van wandelen met 'n neuze vol nattige dannenlocht. Of behaaglik woarm en dreuge bie 'n kachel zitten met ne komme thee en et leevst ook met ne lekkere dikke moppe der bie nöast. En dan bedool ik nit allene, mer leevst met oe beiden. Gemeudelik. Loat et mer goezen boeten, wiej zitt good. Doeken met nen dekken op de banke en as et ons te gek wörd, goa'w fein op de zunne an, want dat kan gewoon rechtevoort. Et mag van mie alle joaren wal hoarvst worden.

Och en dat winter! Frisse keulte, de riepe glinstert op de huze en an de kale busken. Een helder zunneke spegelt zik in et ies woerop as dik inepakte kinder met skaatsen en sledes en bessems an et balgen zint. Non is et de tied van roeten krabben, een geluud wat beduudt da'j nog woark hebt. Van ne hele kökken dee rok noar de bakworst dee snistert in de panne, van kearskes en lämpkes en zeutigheid, van de familie en töafelkesoavend. En van met ons allen um ne glöaiende boake.

En tookommend joar wier net zo. Dat hef wat, dat leaven.

Martin ter Denge

Nieuw sportdepot

ALMELO - Ook als ouders weinig geld hebben, moeten kinderen kunnen sporten. Speelgoedbank Almelo en Sportbedrijf Almelo hebben de handen ineengeslagen voor een mooi initiatief: het opzetten van een sportdepot om deze kinderen van sportkleding en -attributen te voorzien.

De inzameling van materiaal was een groot succes! Op zaterdag 23 november zal het Sportdepot Almelo officieel worden geopend. Met dank aan de medewerking van diverse verenigingen: RKSV Bornerbroek, ASV'57, ATV de Molenhoek, PH, BigBulls, Recreatiesport Almelo, SV Almelo, AVC Heracles, MVV'29 (Harbrinkhoek), De Uitsmijters (basketbal), Judo Promotion Twente, Luctor, Uitsmijters '55 (honk- en softbal), Galathea en Heracles.
Het pupillenteam van de Uitsmijters '55 zal bij de opening een rol spelen. Het Sportdepot is van plan om regelmatig een sport in het zonnetje zetten die minder populair is. Verder zullen er allerlei sportverenigingen bij de opening aanwezig zijn om hun sport te promoten. Zo is er voor elk wat wils. U bent welkom om 11.00 uur aan de Schuttenstraat 7 in Almelo.

Boekpresentatie

ALMELO - Op zaterdag 30 november is in het café van de bibliotheek Almelo om 15.30 uur de presentatie van het boek "Hoe zeg je dag als je iemand niet kunt missen". Met gastspreker Marinus van den Berg en muziek van Bert van der Veen.

Het boek bestaat uit columns van uitvaartbegeleidster Wies Sanders, gedichten van Regine Hilhorst en illustraties van Lies Koning. Wies en Regine waren vroeger buren. De laatste jaren kwamen ze elkaar vaak tegen bij uitvaartplechtigheden van wederzijdse bekenden, waar Wies begeleidde en Regine gedichten voordroeg. Na de dood van hun oude buurvrouw Ans, besloten ze het thema 'verlies' te gaan bundelen.

Krachten gebundeld
Wies schrijft columns voor huis-aan-huisbladen in de regio, over haar werk als uitvaartbegeleidster en alles wat de dood met zich meebrengt. De gedichten van Regine beschrijven het missen en hoe je je als achterblijver weer opnieuw moet uitvinden. Lies Koning, die al eerder illustraties maakte bij gedichten van Regine, voegde zich later bij het duo en verbindt met haar directe illustraties gedicht met column en maakt het woord zichtbaar. Het is een boekje om bij te zuchten, te klagen, te schreeuwen of te knikken en wellicht troost in te vinden. Tijdens de gratis toegankelijke presentatie is de bundel verkrijgbaar voor de speciale prijs van €15,-. Adres: Het Baken 3.

Vast wijkontbijt van start in Schelfhorst

ALMELO - De Almelose wijk Schelfhorst krijgt een nieuwe activiteit. Een groep wijkbewoners kwam met het initiatief om een maandelijks gezamenlijk ontbijt te realiseren. Op 20 november is het eerste gezamenlijke ontbijt.

Het ontbijt is tegelijkertijd een moment om stil te staan bij onderwerpen zoals gezond ontbijten, eenzaamheid, positieve ontmoetingen, samen bewegen en nog veel meer. Samen met vier studenten gezondheidszorg van het Saxion in Enschede zullen wijkbewoners een start maken met dit wijkinitiatief. Vervolgens zal er elke maand een ontbijt (gekoppeld aan een thema) georganiseerd worden door wijkbewoners voor wijkbewoners.

Eerste bijeenkomst
Op woensdag 20 november is het thema 'gezond ontbijten en bewegen'. Nadat wijkbewoners samen hebben ontbeten, kunnen ze ervoor kiezen om een korte wijkwandeling te houden. Indien het slecht weer is, zullen ze de wandeling vervangen voor een spelletjesochtend.

Aanmelden
Het eerste wijkontbijt zal gehouden worden van 09.30 tot 11.30 uur in wijkcentrum De Schelf aan het Binnenhof 51. Daarna elke derde woensdag van de maand. Aanmelden en informatie bij wijkondersteuner Handan Ekizkuyu, Tel: 06-23 21 33 10 / email: h.ekizkuyu@avedan.nl

Zelfs een besten schriewer mut wal 's strepen.

Maandag 18 nov. 10.00 uur

Proktovar helpt u aan een gezonde, mooie huid

HENGELO - Polikliniek Proktovar in Hengelo zet steeds meer in op de totale gezondheid. De Hengelose kliniek begon ooit met de behandeling van spataderen en een specialisatie in proctologie. De afgelopen jaren werden steeds meer specialismen toegevoegd; waaronder de behandeling van rug- en gewrichtsklachten, de tenniselleboog en algemene darmklachten. Hier komt nu ook het grootste orgaan van het menselijk lichaam bij: de huid.

De gezondheid en staat van onze huid is een belangrijk aspect in het welbehagen van de mens. Een mooie en bovenal gezonde huid draagt bij aan het zelfvertrouwen. Proktovar zet bij alle behandelingen in op een aangename, laagdrempelige sfeer. Het doel is om u als patiënt goed te informeren over behandelingen in een eerlijke, open sfeer met realistische verwachtingen.

Nieuwe huidtherapeut
Huidtherapeute en schoonheidsspecialiste Conchita Markhorst van Huid met Zorg in Hengelo, praktijk voor huidverbetering, gaat nu ook praktijk houden bij Proktovar. Zij heeft ruim 15 jaar ervaring in huidverbetering in de brede zin; zowel in diverse ziekenhuizen en privéklinieken als salons. Zij volgt regelmatig bijscholing om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwe technieken. Dankzij deze ervaring mag u rekenen op een realistisch, betrouwbaar advies over wat u mag verwachten van een behandeling.

Brede behandeling
Huid met Zorg voert diverse behandelingen uit voor de gezonde en mooie huid; zowel op medisch als cosmetisch vlak. Dit loopt uiteen van de behandeling van bijvoorbeeld littekens maar ook onder andere peeling, oedeemtherapie, microneedling, acnetherapie en elektrisch epileren. Zo kan peeling zowel medisch als cosmetisch ingezet worden. Oude, beschadigde huidcellen worden dan verwijderd om de huid te vernieuwen en te verjongen. Medische peelings kunnen gebruikt worden voor onder meer behandeling van acne en pigmentvlekken.

Betaalbare zorg
Huid met Zorg heeft met ingang van 1 januari 2020 contracten met alle zorgverzekeraars. Veel behandelingen zoals de oedeemtherapie, acnetherapie, littekentherapie en verwijdering van beharing in het gelaat komen mogelijk in aanmerking voor een vergoeding. Dit is afhankelijk van uw specifieke zorgverzekering; niet alles valt namelijk onder het basispakket.

Goed advies
Maak een afspraak bij Proktovar voor een vrijblijvend advies. Bel met 074-37 64 408 of kijk op www.proktovar.nl

Meer en betaalbare woningen

Hengelo bouwt aan de toekomst

ALMELO - De huizenmarkt is op dit moment volop in beweging - maar of het de goede kant op gaat? Momenteel horen we veel over problemen met stikstof waardoor de bouw op slot zou gaan en tegelijk neemt het woningtekort landelijk en regionaal toe. Onder meer de PvdA maakt zich zorgen over de toekomstige perspectieven op woningbouw qua beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Het Overijsselse provinciebestuur moet om tafel met gemeenten en woningbouwcorporaties om snel meer betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen. Dat wil de fractie van de PvdA. De partij diende deze week een voorstel in om de woningmarkt te verbeteren. "Er is in Overijssel een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen," zegt fractievoorzitter Annemieke Wissink van de sociaaldemocraten. "Het is voor steeds meer mensen moeilijk om een fijn huis te vinden dat ze zich kunnen veroorloven. Om daar iets aan te doen moet de schop zo snel mogelijk de grond in. Provincie, neem de leiding. Ga praten met gemeentes, met woningbouwcorporaties, met de OVKK, kijk wat er moet gebeuren en ga aan de slag." In Almelo is al veel overleg tussen de gemeente en St Joseph om te komen tot een breed, passend woningaanbod.

Begroting
Deze week behandelden Provinciale Staten de Overijsselse begroting voor 2020. Dat is hét moment voor politieke partijen om hun wensenlijstje voor het komende jaar in te dienen bij het provinciebestuur. Voor de PvdA staat de bouw van betaalbare woningen met stip op één. "Mensen met een laag of middeninkomen hebben het lastig," weet Wissink. "De huizenprijzen stijgen snel. Niet alleen in onze steden, ook in kleine kernen is het steeds moeilijker om iets betaalbaars te vinden. Bij de verkiezingen in maart was die woningnood voor ons het belangrijkste thema. Daarom moeten we nu samen onze schouders eronder zetten."

Doelpuntenfestival Heracles Almelo tegen VVV-Venlo

Foto: Stan Wissink

ALMELO - Heracles Almelo heeft zaterdagavond op Erve Asito afgerekend met VVV-Venlo. De Almeloërs wonnen met maar liefst 6-1. Cyriel Dessers was met drie doelpunten en twee assists de grote man. Ook Alexander Merkel, Silvester van der Water en Mauro Junior scoorden.

De ploeg van trainer Frank Wormuth was heer en meester. Met kansen van Alexander Merkel, Mats Knoester en Silvester van der Water in de beginfase begon Heracles Almelo furieus. Nadat ook Dabney Dos Santos en Cyriel Dessers gevaarlijk waren, kwam de verdiende voorsprong er in de 23e minuut. Op aangeven van Cyriel Dessers maakte Alexander Merkel zijn eerste doelpunt voor Heracles Almelo. Nog voor verdubbelde Silvester van der Water de voorsprong na een goede combinatie met Navajo Bakboord.

Tweede helft
In de tweede helft ging Heracles Almelo verder waar het gebleven was. Cyriel Dessers was doelman Kirschbaum te slim af en gleed de 3-0 binnen. De vierde treffer kwam op naam van Mauro Junior, na goed klaarleggen van Dessers. De spits tekende daarna zelf voor nog twee doelpunten. Bij de 5-0 zette hij de doelman van VVV-Venlo op het verkeerde been, bij zijn laatste treffer zorgde Silvester van der Water voor het voorbereidende werk.

Volgende duels
Na de interlandperiode gaat Heracles Almelo op bezoek bij koploper Ajax. Een week later staat op Erve Asito de wedstrijd tegen ADO Den Haag op het programma. Voor dit duel zijn kaarten met een actietarief verkrijgbaar. Fankaarthouders die online bestellen, zijn er al voor €10,- bij. Een Fankaart is gratis en is net als de wedstrijdkaarten verkrijgbaar via heracles.nl en in de FanServiceShop op Erve Asito.

Het meisje en de tractor

ALMELO - Zaterdag 23 november presenteert Manon Ossevoort bij Boekhandel Broekhuis in Almelo haar boek 'Het meisje en de tractor'.

Na een aangrijpende ervaring koestert Manon Ossevoort (1976) de diepe wens om te laten zien dat de wereld wél mooi is. Ze besluit een onwaarschijnlijk avontuur aan te gaan: op een tractor naar het einde van de wereld, de geografische Zuidpool. De langzame tocht wordt bijzonderder en magischer dan ze zelf vooraf had durven bedenken. Haar boek is een verzameling van de bijzondere ontmoetingen en ervaringen die zij onderweg had. Zo lukt het haar heel langzaam om met het verleden in het reine te komen. Tijd en locatie: 14.00 tot 15.30 uur, Koornmarkt 24 in Almelo. Toegang gratis. Reserveren via: almelo@
boekhandelbroekhuis.nl.

Cursus kunst- geschiedenis

ALMELO - Op dinsdag 3, 10 en 17 december geeft kunsthistorica Miranda Nieuwenhuis de cursus 'De mens in de kunst' in Theaterzaal de Evenaar (Bibliotheek Almelo).

De mens is een geliefd onderwerp voor kunstenaars. In de twintigste eeuw is er eindeloos geëxperimenteerd met de afbeeldingsmogelijkheden. Tijdens deze fascinerende cursus kunstgeschiedenis worden belangrijke kunstenaars en stromingen behandeld. U zult zien hoe de weergave van het menselijk lichaam in de loop van de vorige eeuw is veranderd. De drie lessen zijn van 19.00 tot 21.30 uur. De vierde les bestaat uit een rondleiding in het Rijksmuseum Twenthe, de datum daarvan wordt in overleg met de cursisten bepaald. Kosten: € 85, met museumkaart € 75 (inclusief koffie/thee en documentatie). Adres: Het Baken 3 in Almelo. Meer info op: www.bibliotheekalmelo.nl.

King Lear

ALMELO - Theatermakers Fred Delfgaauw en Ida van Dril laten zich in hun nieuwe voorstelling inspireren door de eeuwenoude legende van King Lear.

Dit koningsdrama is een van de indrukwekkendste toneelstukken van William Shakespeare. En bovenal is het nog altijd actueel. In dit beroemde stuk is de nar koning, de blinde ziende en de liefde voorwaardelijk. De leugen regeert en alles wijkt voor macht. Kom naar theater Hof 88 (Elisabethhof 4) voor deze vrijzinnige toneelbewerking op 16 november, aanvang om 20.15 uur. Tickets: € 18,00. Zie: www.hof88.nl.

Verkoop Jaarkaarten IJsvereniging Bornerbroek

BORNERBROEK - Al 25 jaar ligt er een mooie ijsbaan op een schitterende locatie, net buiten het dorp Bornerbroek. IJsbaan 't Linschot is 2 jaar geleden vergroot en er zijn lichtmasten bij geplaatst. Op de baan is er ruimte voor iedereen.

Voor jaarkaarten van IJsbaan 't Linschot in Bornerbroek kunt u op vrijdag 22 november tussen 19.00 en 21.00 terecht in de kantine van de ijsbaan. Voor vaste leden liggen de kaarten klaar. Vorig jaar gingen 275 mensen u voor. Voor nieuwe leden schrijven zij de kaarten ter plekke uit. Voor meer informatie kijkt u op www.ijsbaanbornerbroek.nl of mail naar: bestuur@ijs
baanbornerbroek.nl

Familiebaan
IJsbaan 't Linschot richt zich op de hele familie. Fijn met z'n allen naar de gezelligste ijsbaan van heel Overijssel. Inclusief de koek en zopie in een sfeer zoals u die van vroeger gewend bent. De kinderen mogen ook op het ijs met een slee of een stoel. Dat mag op veel ijsbanen niet, maar onze baan is een ijsbaan voor de hele familie.

Openingstijden ijsbaan
Elke dag van 13.30 uur tot 17.00 en van 18.30 tot 21.00 uur. Volg de ijsvereniging ook op Facebook om op de hoogte te blijven van wanneer de baan weer open gaat dit seizoen!

Kosten jaarkaarten:
Kinderen tot 4 jaar gratis
Basisschool leeftijd € 3,00
Iedereen ouder € 5,00
Het gehele gezin €12,00

Jongens gezocht!

TWENTE - Het is een regionaal probleem; een tekort aan jongens op de hockeyvelden. Hoe krijgen hockeyclubs jongens aan het hockeyen? Hoe moeten clubs, jongens (en ook meisjes) op de juiste manier in contact laten komen met hockey?

Jongens zijn in hun jeugd erg gevoelig voor keuzes van vriendjes. Hierdoor krijg je het effect dat als Koen op voetbal gaat, Luuk ook op voetbal gaat. Keuzes van kinderen worden vooral beïnvloed door meningen van ouders. Kinderen moeten zelf kijken welke sport ze het leukst lijkt. Dat is de beste manier om de ideale sport te vinden. Je moet het voelen, en sporten niet zien als een verplichte bezigheid. Hockey word gezien als een sport voor meisjes. Mogelijk omdat de Oranje Vrouwen nu Europees en Wereldkampioen zijn. De mannen werden weliswaar vorig jaar 2e op het WK en dit jaar 3e op het EK. Toch zorgen deze resultaten voor meer hockeyende meisjes dan jongens.

Groot probleem
Het probleem is groter dan iedereen denkt. Jongensteams worden samengevoegd of worden in een MIX-team geplaatst. Dat is een hockeyteam waarin zowel jongens als meisjes spelen. Een goede oplossing zou je denken, maar uiteindelijk willen jongens het liefst met andere jongens een heel team vormen. Soms zijn de 'jongenslijnen' bij clubs zo schaars aan jongens dat de hockeyende jongens naar grotere clubs vertrekken waar genoeg jongens zijn. In het ergste geval gaan ze op een andere sport en stoppen met hockey.


Jongens werven
De KNHB (Koninklijke Nederlandse Hockey Bond) geeft cursussen over het hele land over het 'Boeien & Binden' van hockeyende jongens. In zo'n cursus komen alle moeilijkheden en mogelijkheden aan bod. Hoe ga je om met de korte spanningsboog van de kinderen? Hoe hou je ze gemotiveerd? Boukje Smeets (KNHB expert) heeft dit met de KNHB mogelijk gemaakt. De cursussen zijn gebaseerd op experimenten, onderzoek en de verschillen tussen jongens en meiden. Zo willen jongens veel "tricks", uitdaging, wedstrijdelementen en overal in uitblinken. Jongens moeten anders behandeld worden. Als dat op de juiste manier wordt gedaan, is het spelletje leuker voor iedereen! Deze cursus zal op 1 club gehouden kunnen worden.

Uitdaging
Maar hoe trekken clubs jongens aan? Clubs moeten verdergaan dan flyers uitdelen. De kinderen moeten in aanraking komen met de sport. Clubs en verenigingen moeten contact gaan leggen met gymdocenten om tijdens een gymles te gaan hockeyen op een echt hockeyveld. Zo krijgen de kinderen een beter beeld van hockey, een sport waar ze misschien anders nooit mee in aanraking zullen komen.

Door: Thomas Scholten. Instagram: @hockeyintwente. Mail: hockeyregiotwente@gmail.com

Ex librissen in zalen De Bleek in Almelo

ALMELO - In de achterzalen van De Bleek is vanaf heden tot 5 februari 2020 een groot aantal ex librissen te bewonderen.

In het tentoongestelde werk bestaan de voorstellingen uit het eerste mensenpaar Adam en Eva en uit diverse taferelen die met de Ark van Noach te maken hebben. Ex librissen zijn doorgaans kleine eigendomsmerkjes die in een boek geplakt kunnen worden. Zo'n ex libris toont meestal de woorden "ex libris", dat wil zeggen "uit de boekenkast van" en vervolgens de naam van de eigenaar van het boek met nog een bepaalde voorstelling. Die voorstellingen zijn vaak grafisch erg interessant. De meeste prentjes zijn nu niet meer bedoeld om in een boek geplakt te worden. Het zijn tegenwoordig kleine kunstwerkjes, veelal etsen, houtsneden en gravures, die hun oorspronkelijke functie verloren hebben. Het zijn verzamelobjecten geworden. De beide verzamelingen zijn van Henk Blokhuis uit Almelo.

Bezoek de expositie
De expositie is te bezoeken: elke zondag na de dienst vanaf 11.15 uur tot 12.15 uur. Op zaterdag 7 december na de lezing van de VVG om 17.15 uur. Op zaterdagavond 14 december na het concert van het Russisch Vocaal Ensemble na 18 uur. Op zaterdag 4 januari na de lezing van de VVG om 17.15 uur.

Avond over de zin van het leven met Fokke Obbema

WIERDEN - 'Vorig jaar was ik even dood', luidde de eerste zin van het artikel dat Volkskrant-redacteur Fokke Obbema schreef naar aanleiding van zijn hartstilstand op 1 april 2017. Het stuk maakte veel los bij lezers en kreeg meer dan duizend reacties.

Daaropvolgend verscheen er wekelijks een interview in de krant over de zin van het leven, dit resulteerde in 'de beste interviewserie van 2018', aldus Matthijs van Nieuwkerk. De veertig gesprekken met zeer uiteenlopende gesprekspartners als Mounir Samuel, A.L. Snijders, Jolande Withuis en Kim Putters waarbij de eerste vraag telkens luidt: 'Wat is de zin van ons leven?' Die gesprekken én het artikel waarmee alles begon zijn onlangs gebundeld in het boek 'De zin van het leven'.

Bijzondere avond
In een avond over 'De zin van het leven' gaat Fokke Obbema met (oud) huisarts Herman Stiggelbout in gesprek over de grote vragen des leven. Op voorhand een memorabele avond! Een avond over 'De zin van leven' met Fokke Obbema en Herman Stiggelbout is op maandag 25 november bij het Ontmoetingscentrum in Wierden. De organisatie is in handen van de Culturele Raad Wierden. Tijdens de pauze en na afloop kan 'De zin van leven' worden aangeschaft en natuurlijk worden gesigneerd door de schrijver. De aanvang is 20.00 uur en de zaal is om 19.30 uur open. Kaarten à 7,50 euro (vvk 7,00) zijn verkrijgbaar bij boek en kantoorvakhandel Reterink.

Reünie van peuterleidsters

ALMELO - Zaterdagmiddag 23 november van 14.00 uur - 17.00 uur is er een reünie van peuterleidsters die actief waren in Almelo, Aadorp en Bornerbroek.

De reünie zal gehouden worden In het Siebelinkhuis - "de Klup" te Almelo aan de Berlagelaan 2 - 7606 ST. Deelname kost 10 euro per persoon. Opgave bij: Marian Slooten - 06-41029189 of mail naar: mar
ianneslooten@hotmail.nl

Wild East Band

ENTER - Enternaar Robin Steentjes speelt op 23 november in café De Zomp samen met zijn band, naar het dialect vertaalde nummers van ondermeer Johnny Cash en Bruce Springsteen.

Muziek zal worden afgewisseld met prachtige verhalen uit Robins laatste boek The Wild East. De avond begint om 20.30 uur en toegang kost 7,50 euro (incl. drankje). Café de Zomp, Reggestraat 100, 7468 EP Enter. Kaarten zijn te koop bij Primera in Enter en bij boekhandel Reterink in Wierden.

Lezingen HKW in het kader van 75 jaar bevrijding

WIERDEN - Op vrijdag 22 november houdt de Historische Kring Wederden de eerstvolgende bijeenkomst; de eerste van een serie van zes presentaties in het kader van de viering van 75 jaar bevrijding.

Deze lezingencyclus is vrij toegankelijk voor donateurs van de Historische Kring Wederden. Overige belangstellenden betalen 3,50 euro voor het bijwonen van één van de lezingen. Op dit moment hebben zij een actie indien u van plan bent de lezingen bij te wonen: Als u nu donateur wordt van de Historische Kring krijgt u met maximaal twee personen gratis toegang tot de lezingen in dit kalenderjaar (22 november en 20 december) en krijgt u het magazine WederAardigheden in december gratis thuisbezorgd. U betaalt dan pas vanaf 2020 uw donateursbijdrage van 22,50 euro per jaar. Daarvoor krijgt u drie keer per jaar voornoemd magazine, heeft u gratis toegang tot alle lezingen, kunt u de exposities bezoeken in de Van Buuren Stee aan de Appelhofdwarsstraat en gratis deelnemen aan workshops (bijvoorbeeld Aldfaer, genealogie).

Eerste lezing
Deze eerste presentatie wordt gegeven door Kees Kroon (bestuurslid van de HKW) en heeft als thema "Het verzet kraakt", de grootste bankroof ooit die plaats vond op 15 november 1944 bij de Nederlandse Bank in Almelo. In het najaar van 1944 kreeg het verzet er lucht van dat de bezetters grote hoeveelheden geld vanuit het westen des lands over gingen brengen naar dichter bij "de Heimat" gelegen plaatsen (waaronder Almelo) om dit uit handen van de oprukkende geallieerden te houden. De plannen voor deze bankroof werden in Wierden gesmeed, de overval slaagde, maar helaas wisten de Duitsers al na korte tijd enkele betrokkenen te arresteren en kregen zij het geld (in totaal 46,1 miljoen gulden) weer in handen. Ingegaan wordt onder meer op het onderduiken, het probleem om aan distributiebonnen voor levensmiddelen te komen voor de onderduikers, de activiteiten van het verzet en op de voorbereidingen voor de bankroof. Uiteraard komt de bankoverval zelf in detail aan de orde evenals de voor de overvallers ongunstige afloop. Ook de musical die in 2017 werd opgevoerd krijgt de nodige aandacht, samen met de diverse activiteiten die toen in Wierden en andere plaatsen in Twente werden ontplooid.

De lezing
De locatie is het Ontmoetingscentrum aan de Spoorstraat in Wierden, de aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Er bestaat ook de mogelijkheid om deze presentaties te houden voor besloten groepen zoals verenigingen, clubs, scholen (aangepaste gastlessen) en andere belangstellenden. Informatie hier over kunt u inwinnen email keeskroon@hetnet.nl.

Valpreventie voor senioren

ALMELO - Zaterdag 7 december vindt het NK judo voor teams onder 18 jaar plaats in de IISPA te Almelo. In de dagen ervoor, op donderdag 5 en vrijdag 6 december, biedt Sportbedrijf Almelo in samenwerking met Ouderenbond COSBO, Fysiotherapiepraktijk het Schol en Judo Almelo verschillende side-events aan. Eén van deze side-events is een cursus valpreventie.

"Elk jaar belanden in Nederland ruim 50.000 mensen met een botbreuk op de spoedeisende hulp vanwege een valpartij. Dat kan veel minder!" aldus Sjors Heuvels van Fysiotherapiepraktijk Het Schol. "Met het organiseren van een leuke clinic in combinatie met een lekkere lunch is vallen verleden tijd." Tijdens de clinic krijgen senioren handige tips mee om valpartijen te voorkomen. Ook is er voor senioren de mogelijkheid om een vervolgtraject aan te gaan bij Fysiotherapiepraktijk Het Schol.

De clinic
De clinic valpreventie wordt op donderdag 5 december van 11.00 tot 13.00 uur en op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur aangeboden in de Topsporthal van de IISPA te Almelo. De kosten voor de clinic bedragen €7,50 per persoon (inclusief lunch). Geïnteresseerden kunnen zich opgeven door een mail te sturen naar Sander ten Tusscher via s.tentusscher@sportbedrijfalmelo.nl o.v.v. naam, emailadres en de dag waarvoor men zich wil inschrijven. De clinic valpreventie is dit jaar toegevoegd aan het voorprogramma van het NK Judo -18 jaar dat zaterdag 7 december plaats zal vinden in de IISPA. Naast de clinic valpreventie organiseert Sportbedrijf Almelo in samenwerking met Judo Almelo ook clinics Judo voor basisschoolkinderen van groep 3 t/m 6 om deze kinderen kennis te laten maken met de voordelen van deze sport.

Kaartverkoop bekerduel Go Ahead Eagles begonnen

ENSCHEDE - Dinsdag 17 december staat om 18.30 uur de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles op het programma.

De kaartverkoop voor deze wedstrijd ging dinsdag van start voor seizoenkaarthouders en Premium Seathouders. Zij kregen als eerste de mogelijkheid om hun eigen stoel(en) terug te kopen. Vervolgens komen dinsdag 19 november 13.00 uur alle niet-teruggekochte stoelen in de verkoop voor alle seizoenkaarthouders en Premium Seathouders. Uiteindelijk start de vrije verkoop donderdag 21 november om 09.00 uur. Seizoenkaart- en Premium Seat-houders hebben voorrang en minimaal 40% korting ten opzichte van niet-seizoenkaarthouders.

Kaarten kopen
Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €7,50 via kaartverkoop.fctwente.nl of op doordeweekse dagen bij de receptie van De Grolsch Veste (van 09.00 tot 17.00 uur). Voor deze wedstrijd tegen Go Ahead geldt een (Seizoen)ClubCard-verplichting, per (Seizoen)ClubCard kunnen 4 kaarten worden besteld.

05

Let op risico loden leidingen

TWENTE - De GGD Twente adviseert huiseigenaren met een oud pand om na te denken over het laten vervangen van hun oude, loden leidingen. De afgelopen jaren is er een steeds beter inzicht in de risico's van loden leidingen voor het drinkwater.

Sinds 1960 is het verboden om loden waterleidingen te plaatsen in huizen. Maar in oude panden kan het zijn dat er nog steeds loden waterleidingen aanwezig zijn. Deze kunnen dan deeltjes loslaten die in het water terechtkomen. De afgelopen jaren is er een steeds beter medisch inzicht gekomen over de gezondheidsrisico's die geassocieerd worden met lood. De risico's zijn groter dan de GGD-organisaties aanvankelijk gedacht hebben. Op 6 november kwam een nieuw rapport van het RIVM uit, wat de adviezen aanscherpt.

Risico's
Blootstelling aan lood brengt diverse risico's met zich mee, zeker voor jonge kinderen. Een relatief klein beetje lood heeft al grote gevolgen. Het kan bij kinderen leiden tot een lagere intelligentie. Volwassenen lopen bij langdurige consumptie van loodhoudend water het risico op onder meer een hogere bloeddruk of erger, nierschade. De afgelopen decennia zijn veel producten daarom bewust loodvrij gemaakt.

Adviezen
De GGD Twente adviseert eigenaren van een oud pand om hun leidingen na te laten kijken. Mocht het inderdaad gaan om loden leidingen dan is het verstandig om deze te laten vervangen door kunststof. Voor zwangere vrouwen, baby's die flesvoeding krijgen en kinderen tot en met 7 jaar is het advies om alleen flessenwater te gebruiken. Kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen kunnen het kraanwater wel drinken, maar laat het na een langere tijd stilstand wel zeker twee minuten doorspoelen. Dit is ook het advies om onder meer legionella tegen te gaan.

Meer informatie
Om een en ander nog wat meer onder de aandacht te brengen verwijst de GGD Twente ook naar aanvullende informatie die beschikbaar is. Zo kan men op www.ggdleefomgeving.nl/schadelijke-
stoffen/lood een informatieve pagina vinden over het herkennen van lood. Het volledige RIVM rapport over de lood-risico's is te lezen op www.rivm.nl

Kerst vieren met een beperking

HENGELO - Zondag 8 december is de de derde editie van G-Sound. G-Sound staat voor uitgaan met een verstandelijke of lichamelijke beperking, iets wat niet vanzelfsprekend is. Het feest wordt georganiseerd vanuit een privé-initiatief van Angelique Koedijk.

De derde editie van G-Sound staat in het teken van de kerstmiddag. Dit is normaal gesproken een traditioneel feest voor inwoners van Hengelo en omstreken. Echter deze traditie is, in verband met enorme drukte, meestal niet toegankelijk voor mensen met een beperking. De eerste G-Sound Kerstmiddag editie wordt ook groots gevierd met DJ Maxtra en een optreden van het populaire duo "de Sokkies".

Goede locatie
Net als voorgaande edities, wordt dit feest wederom gehouden in café "Three Musketeers" in de binnenstad van Hengelo. Het café en dansvloer zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers, evenals de taxi's die veilig voor de deur kunnen stoppen. Waarna de kerstman de bezoekers warm zal onthalen!

Begeleiding
Naast Angelique Koedijk staat er een groep van meer dan 10 gemotiveerde vrijwilligers klaar voor degene die zonder begeleiding aanwezig zijn. Zij staan paraat voor het helpen van bezoekers in alle mogelijke vormen tot aan gezellig meedansen, ook mensen in een rolstoel zullen niet eenzaam op de dansvloer staan. Gedurende het feest maken de bezoekers kans op diverse prijzen en cadeaus!

Kaarten
Aangezien het feest wordt georganiseerd vanuit een privé-initiatief worden de kosten zo beperkt mogelijk gehouden. De kaarten kunnen worden besteld voor €15 via e-mail g-sound@kpnmail.nl, 4 drankconsumpties en diverse winterse lekkernijen inbegrepen. Bestel op tijd kaarten om teleurstelling aan de deur te voorkomen. Ook is er een beperkt aantal bezoekers mogelijk in verband met de toegankelijkheid. De middag is bij Café Three Musketeers, Pastoriestraat 30 in Hengelo op 8 december van 13.30 tot 18.00 uur.

OVA-morgen: Levenskunst 55+ "er zijn" als het er om gaat

ALMELO - Op vrijdag 29 november van 10.00 – 12.00 uur is er een OVA-morgen waarop medewerkers van de Leendert Vriel Stichting (vrijwilligers palliatieve terminale zorg) vertellen over hulp die er geboden kan worden als mensen in de laatste levensfase graag thuis verzorgd willen worden. De lezing wordt omlijst met muziek door Henk Lammers.

Sterven is, net als geboren worden, iets groots in een mensenleven. Degen die kan kiezen, sterft bij voorkeur in zijn eigen huis. Want thuis is die ene speciale plek waar je leeft en woont. Waar niemand je de wet voorschrijft. Waar je kunt zijn wie je bent, kunt doen wat je wilt, en kunt laten wat je niet wilt. Thuis is een plek vol herinneringen waar vele mooie momenten in het leven zijn gedeeld. De Leendert Vriel Stichting doet er, samen met mantelzorgers en professionals, alles aan om als mensen het leven los moeten laten, dat in hun eigen omgeving te kunnen doen. Over hun werkzaamheden en ervaringen vertellen medewerkers van de Leendert Vriel Stichting. Aansluitend is er gelegenheid om gezamenlijk een eenvoudige lunch te gebruiken.

Kom ook
Leden van de ouderenbonden betalen 4 euro voor de lezing, overigen 6 euro inclusief koffie en thee. Voor de lunch betaalt u een kleine vrijwillige bijdrage. In verband met de lunch is aanmelden voor deze bijzondere OVA-morgen gewenst bij: hilly.vanstuivenberg@ouderenverenigingalmelo.nl tel.:06-47132442

CDA wil duidelijkheid over opgave Natura 2000-gebieden

TWENTE - Het vraagstuk rondom stikstof gaat rechtsom of linksom om ingrijpende beslissingen vragen. Die besluiten wil het CDA kunnen nemen op basis van de juiste feiten en informatie. Informatie die wat het CDA betreft nog ontbreekt, is antwoord op de vraag welke natuurdoeltypen voor de Overijsselse Natura 2000 gebieden in Brussel zijn aangemeld en welke later als 'plus' zijn toegevoegd en waarom. Om die feiten boven tafel te krijgen heeft CDA-woordvoerder Karin van de Toorn vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Van der Toorn: "Ik wil goed in beeld krijgen wat de aangewezen habitattypes zijn en welke stikstof gevoelige habitattypes later zijn toegevoegd. Het stellen van deze vragen betekent trouwens niet dat we natuurbescherming niet belangrijk vinden. Het CDA vindt zorg voor en bescherming van de natuur juist een belangrijke taak. Om dit goed te kunnen doen, moeten we beschikken over de juiste feitelijke informatie. Dan weten we ook of de doelen die we willen halen realistisch zijn." De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen waarin de provincies een duidelijke rol te spelen hebben in het Natura 2000 dossier.

Vragen aan
de Staten

De CDA-fractie vraagt te inventariseren welke habitattypen er in Overijssel voorkomen met een dusdanig lage kritische depositiewaarden dat alleen al door depositie uit het buitenland deze norm overschreden wordt. Het CDA wil zoeken naar een betere prioriteitenstelling in het N2000 beleid. Het zou bijvoorbeeld een optie kunnen zijn dat bij een klein oppervlak habitattype, minder strikt beleid mogelijk is. Wonen, werken en natuur moeten met elkaar in balans komen. Dat betekent, wat de CDA-fractie betreft, dat je het dus over én wonen én werken én natuur moet hebben.

15 / 20

De populaire bedrijfswagen van Opel gaat op de elektrisch toer

Opel Vivaro-e

De elektrische Opel Vivaro-e komt in 2020 op de markt. De fabrikant heeft verder bekend gemaakt in 2021 met een Combo-e te komen en het doel is om in 2024 van alle Opel-modellen een elektrische versie te hebben.

Voor de Opel Vivaro-e kunt u kiezen uit twee batterijen. De eerste is een 50 kWh-batterij en een actieradius van 200 km. De tweede mogelijkheid is een 75 kWh-batterij, die goed is voor 300 km (WLTP).

Succesnummer
De elektrisch aangedreven Opel Vivaro-e is de volgende pijler in het succesverhaal van de lichte bedrijfswagen, die in 2001 geïntroduceerd werd. Van de eerste generatie zijn meer dan 650.000 exemplaren verkocht. Van de vernieuwde Opel Vivaro die in 2014 op de markt kwam, zijn tot halverwege 2019 circa 310.000 stuks aan de man gebracht.

Meer mogelijkheden
De geheel nieuwe Opel Vivaro staat bij de Nederlandse dealers voor prijzen vanaf € 17.999,- (exclusief BTW en BPM). Het model is nu beschikbaar in drie lengtevarianten in plaats van twee. Het maximum laadvermogen van 1.400 kg is met 200 kg toegenomen, terwijl het trekgewicht (geremd) van 2.500 kg zelfs 500 kg hoger ligt dan dat van de vorige Vivaro.

Comfort
Andere belangrijke vooruitgang is te vinden op het gebied van comfort en veiligheid. De Opel Vivaro is leverbaar met allerlei geavanceerde systemen, zoals IntelliGrip adaptieve tractiecontrole, een achteruitrijcamera met 180 graden beeld, het Multimedia Pro infotainmentsysteem, sensorgestuurde schuifdeuren en een FlexCargo-doorlaadluik.

Ga voor meer informatie over de Opel Vivaro-e, de volledig elektrische bedrijfswagen die onder andere ideaal is voor emissievrije stadsdistributie, naar uw dealer.

Rijk uitgeruste Fiat Tipo Street ideaal voor Nederlandse markt

De Fiat Tipo Street is uitermate geschikt voor de Nederlandse markt door zijn rijke uitrusting, zee aan binnenruimte, strakke design, 5 jaar kilometervrije garantie en zijn vanafprijs van 20.695 euro.

De Fiat Tipo is ontwikkeld met het oog op functionaliteit, maar dan wel in een Italiaans jasje verpakt. De Fiat Tipo biedt naast een rijke standaarduitrusting veel ruimte. De Tipo Hatchback is met 440 liter bagageruimte de ruimste in zijn segment, evenals de Tipo Stationwagon met 550 liter. De betrouwbare 1,4 liter motor levert 95 pk en is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak.

Standaard
De standaarduitrusting van de Fiat Tipo Street omvat onder meer airconditioning, Uconnect radio met Bluetooth connectie, infodisplay, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, in hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel, centrale portiervergrendeling, in delen neerklapbare achterbank, zwart gelakte elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels, 16" zwart gelakte lichtmetalen velgen en ESC (Electronic Stability Control) met Hill Holder en Trailer Sway Control.
Standaard op de Stationwagon-uitvoering zijn onder meer dakrails, 'Flip&Fold' achterbank en een handig schot dat de bagageruimte desgewenst in twee verdeelt. Achterin de bagageruimte kunnen de zijwandjes van de opbergvakken worden verwijderd, zodat de volledige breedte van de bagageruimte kan worden benut.

Ga snel naar uw dealer voor meer informatie.

Renault heeft de prijzen van de nieuwe Captur bekendgemaakt

Foto: yannick brossard

De nieuwe Renault Captur staat begin december in de showroom van de dealer en is nu al te bestellen. De prijs: vanaf 21.590 euro.

De Captur is de bestverkochte compacte SUV en dat belooft wat voor de vernieuwde versie, die nog veelzijdiger is. De nieuwe Captur komt nu op de markt met de keuze uit drie motoren en vijf uitvoeringen. Later wordt dit nog uitgebreid met de E-TECH plug-in hybride en Bi-fuel versies.

Drie motoren
De TCe 100 is een benzinemotor met een vermogen van 101 pk en is altijd gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Daarnaast wordt de TCe 100-motor begin 2020 ook leverbaar als Bi-Fuel variant die rijdt op LPG en benzine.
Voor meer kracht en verfijning is er de TCe 130 GPF met een vermogen van 131 pk. Deze benzinemotor is naar wens te combineren met een handgeschakelde versnellingsbak of automatische EDC-transmissie.
De derde motorvariant wordt gevormd door de TCe 155 EDC GPF. Deze is met een vermogen van 154 pk de krachtigste in het aanbod en standaard gekoppeld aan een automatische EDC-transmissie.
In het voorjaar 2020 wordt de Captur – als eerste model van Renault – leverbaar met de nieuwe E-TECH plug-in hybride aandrijflijn.

Vijf uitvoeringen
De basisprijs vanaf 21.590,- euro geldt voor de Captur TCe 100 in de uitvoering Life. Na de Life volgen nog de uitvoeringen Zen, Intens en Edition One. De uitvoering Initiale Paris is alleen leverbaar in combinatie met de TCe 130 GPF en TCe 155 EDC GPF. Deze laatste combinatie heeft standaard de meeste extra's en zonder extra opties is deze voor een vanafprijs van 34.490 euro van u.

Twee gelimiteerde uitvoeringen van de Mitsubishi Outlander

Mitsubishi heeft de Outlander Limited en de Outlander Limited+ gepresenteerd. Twee gelimiteerde uitvoeringen die zich onderscheiden door de riante standaard uitrusting met onder andere zeven zitplaatsen, een krachtige 2,0-liter benzinemotor met 150 pk en 6-traps CVT-automaat met schakelflippers en Sports Mode.

De Mitsubishi Outlander Limited is onder andere uitgerust met two-tone 18-inch lichtmetalen wielen, Bi-led-koplampen en led-mistlampen. Ook het interieur biedt u veel met stoelen die bekleed zijn met ComfortTec leder, stoelverwarming voor, stuurwielverwarming, dual-zone climate control en het SDA-multimediasysteem met smartphonekoppeling voor Android Auto en Apple Carplay. Verder ontbreken veiligheidssystemen als Blind Spot Warning, de innovatieve Multi Around Monitor, Rear Cross Traffic Alert en parkeersensoren niet. En voor uw gemak is er nog de elektrisch bedienbare achterklep, elektrisch bedienbaar panoramisch schuif-/kanteldak, keyless entry.
Limited+
Nog meer luxe en comfort vindt u bij de Outlander Limited+ met zwart leder beklede stoelen en een Rockford Fosgate premium audiosysteem met negen speakers en 710 Watt muziekvermogen. De veiligheidsuitrusting is uitgebreid met Adaptive Cruise Control, Forward Collision Mitigation, Lane Departure Waring en Automatic High-Beam.

De Mitsubishi Outlander Limited is verkrijgbaar vanaf 38.990 euro. De Outlander Limited+ begint bij 43.490 euro.

Twijfelen over de aanschaf van de Jeep Renegade kan niet meer!

TWENTE - De aanschaf van een nieuwe auto is er meestal toch eentje waarbij keuzes gemaakt moeten worden. Er is vaak een heel wensenlijstje, maar dat valt niet altijd binnen het beschikbare budget. Maar er gaan nu meer wensen in vervulling door de mooie actie op de Jeep Renegade, waarbij u zonder extra kosten een upgrade krijgt.

De Jeep Renegade Limited is standaard onder andere al voorzien van 17" lichtmetalen velgen, adaptieve cruise control (ACC), blankmetalen uitlaatsierstuk, buitenspiegels uitgevoerd in mat satijngrijs, donkergetint privacyglass vanaf de B-stijl, elektrisch bedienbare ramen voor en achter, met leder bekleed stuurwiel en een premium instrumentenpaneel met toerenteller en 7-inch TFT-kleurendisplay. Met de upgrade naar Freedom, zonder meerprijs, komt daar nog onder meer een automatisch dimmende binnenspiegel, automatisch dimmende koplampen, automatisch inklapbare buitenspiegels, automatische koplampinschakeling, Keyless Enter-'n-Go-systeem, lederen stoelbekleding, stoelverwarming op voorstoelen en stuurwielverwarming bij.

Uw voertuig
Vanzelfsprekend is de Jeep Renegade er voor u in het stadsverkeer, maar ook wanneer u een lange reis wilt maken. De Renegade is aan te passen aan wat u nodig heeft. Zo heeft u namelijk de keuze uit verschillende motoren met vermogens variërend van 120 tot maximaal 180 pk. En handgeschakeld of automaat. Wanneer u naast de upgrade nog meer wensen heeft, zoals bijvoorbeeld metallic lak of 18" velgen in plaats van 17" dan is dat geen enkel probleem. Jeep biedt naast deze opties nog veel meer mogelijkheden.

Freedom Days
Tijdens de Freedom Days rijdt u al in een Jeep Renegade Freedom, inclusief metallic lak, voor 29.385 euro. De upgrade van Limited naar Freedom betekent voor u voordeel van maar liefst 4.825,- euro.

Kijk voor meer informatie en uw dealer op www.jeep.nl.

Voordeel op Nissan Qashqai

TWENTE - Overweegt u om een nieuwe Nissan Qashqai aan te schaffen? Dan is november hét moment! U profiteert deze maand nog van aantrekkelijke extra korting op diverse uitvoeringen.

De Nissan Qashqai is Nissan's ultieme SUV. Een perfecte combinatie van praktisch gebruik, mooie prestaties en betrouwbaarheid. Niet verrassend lieten vele kopers zich al overhalen. Een sportieve uitstraling en Nissan's Intelligent Mobility technologieën dragen zorg voor optimaal rijplezier en veiligheid.

Korting
Momenteel is de Nissan Qashqai N-Motion DIG-T 140 uitvoering extra scherp geprijsd. Deze heeft onder meer de mooie LED-koplampen en 19" lichtmetalen velgen voor een sportief karakter. U ontvangt nu 2.750 euro korting op de catalogusprijs met nog eens 1.000 euro extra N-Motion korting. Hiermee staat deze auto voor u klaar vanaf een zeer scherpe 31.140 euro.

Scherpe prijs
Bent u op zoek naar de allerbeste prijs voor een Nissan Qashqai? Momenteel is ook de Nissan Qashqai Visia DIG-T 140 leverbaar met een riante 2.750 euro korting. De actieprijs is dan 25.640 euro.

Kom langs
Deze actieprijzen zijn nog geldig tot en met 30 november. Kom langs voor een vrijblijvende proefrit bij Automobielbedrijf Beltman aan de Jutestraat 3 in Rijssen of bij Autobedrijf Lesscher aan de Zilverstraat 5 in Hengelo.

Waardeer het, repareer het!

We zijn tegenwoordig best verwend als het om auto’s gaat. Veel mensen rijden hooguit een jaartje of 4 in een auto en dan is het weer tijd voor een opvolger. Maar dat is lang niet altijd verstandig, zeker niet als we ook nog eens milieubewust om willen gaan met onze heilige koe. Het milieu zou er namelijk best eens mee gediend kunnen zijn om zo lang mogelijk met een voertuig door te rijden. Als je bedenkt hoe vervuilend het bouwen van bijvoorbeeld een elektrisch voertuig als een Tesla is, lijkt het juist een uitdaging om traditionele benzine- en dieselvoertuigen langer dan 15 of 20 jaar mee te laten gaan. En dat kan, want motoren gaan veel langer mee dan vroeger en roest is al lang niet meer de belangrijkste reden om een oudere auto naar de sloop te brengen.

Zo’n Tesla is pas na 10 jaar CO2 neutraal. Als je dan realiseert hoe belastend het maken van accu’s voor zo’n auto is, moeten we ons afvragen of dat soort voertuigen wel een oplossing zijn voor het milieu. Het is een utopie om te denken dat we de huidige verbrandingsmotoren met een jaartje of 15 helemaal uit het straatbeeld kunnen laten verdwijnen. Waarom proberen we dan niet oudere auto’s langer mee te laten gaan en minder gloednieuwe te (ver)kopen?

Het is best de moeite waard om eens kritisch naar onze wegwerpmaatschappij te kijken en het milieu minder te belasten als we gebruiksvoorwerpen weten te maken die zo lang mogelijk mee gaan. En dat geldt dan niet alleen voor auto’s en motorfietsen, maar ook voor elk ander apparaat dat we gebruiken in ons dagelijks leven. Hoe langer in leven, des te schoner is het apparaat en dus ook onze auto. Voor een echte autoliefhebber levert dat dan ook een mooi gevarieerd straatbeeld op met meer old- en youngtimers op de weg. Voor garagebedrijven kan het ook aantrekkelijk zijn om naast verkoop van nieuwe auto’s meer reparatiewerkzaamheden uit te kunnen voeren. Veel onderhoud kent een nieuwe auto in de eerste jaren immers ook niet. Daarom, waardeer die oude auto’s en repareer ze!

Auteur:
Pieter Hof uit Boekelo is Saabliefhebber en lid van het bestuur van de Historische Automobiel Vereniging HAV. Facebook.com/twentsesaabvrienden en Facebook.com/HAVmedia. Foto: Wikimedia Commons/Rudolf Stricker

Try and Buy bonus tot 5.000 euro op Hyundai-modellen

ALMELO - Hyundai heeft een fijn weggedrag, mooie prestaties, zuinige, stille motoren en een comfortabele interieur. Maar Hyundai laat u graag echt zélf kennismaken met al deze voordelen. Daarom profiteert u nu van de Try and Buy bonus tot wel 5.000 euro.

Vanaf het moment dat u plaatsneemt achter het stuur van een Hyundai bent u verkocht. Het merk heeft een aantrekkelijk gamma van innovatieve, praktische auto's voor elke gebruiker. Tijdens de Try and Buy actie die nog tot en met eind november loopt, ontvangt u een tijdelijk voordeel tot 5.000 euro op uw gekozen auto. Ruilt u een auto in? U kunt ook nog eens gebruik maken van de 50/50 deal voor een extra scherpe aanbieding. Vraag voor uw precieze wensen een geheel vrijblijvende offerte op uw dealer en kom langs voor een proefrit.

Oplopend voordeel
De Try and Buy Bonus is afhankelijk van uw gekozen Hyundai. Dit begint al bij een aantrekkelijke 1.000 euro bonus op de Hyundai Ioniq HEV, die leverbaar is vanaf 26.995. Bij de Hyundai i10, i20 en i30 loopt deze bonus al op tot 1.500 euro. Hyundai's sportief gelijnde Kona crossover is dankzij 2.000 euro bonus leverbaar vanaf 20.495 euro. Het grootste Try and Buy bonusvoordeel pakt u op de eveneens riante Hyundai Tucson. Met een voordeel van maar liefst 5.000 euro staat deze klaar voor u vanaf 31.995 euro.

Goed advies
Autogroep Twente Almelo geeft u graag passend advies. Kom langs aan de Almeloseweg 175 in Harbrinkhoek.

Einde in zicht voor dode hoek?

TWENTE - De dode hoek is de schrik van iedere weggebruiker. Een fenomeen met een toepasselijk gekozen naam: wie zich in de dode hoek begeeft, loopt een risico op een aanrijding. Maar er is hoop; behoort de dode hoek op termijn tot het verleden?

De dode hoek is een probleem dat de afgelopen decennia steeds groter is geworden. Als gevolg van strengere veiligheidseisen en meer innovaties worden de A/B/C-stijlen van de gemiddelde auto steeds dikker. Niet verrassend, omdat al die airbags, sensoren, camera's en andere innovaties toch ergens ondergebracht moeten worden. Dit heeft wel als gevolg dat het zicht op bepaalde hoeken van de auto steeds minder is. Automakers proberen dit door middel van sensoren te verbeteren, maar ook deze geven niet altijd een goed beeld van wat er daadwerkelijk in de dode hoek zit.

Nieuwe uitvinding
Een mooie nieuwe uitvinding kan hier wellicht verandering in brengen. Innovatie komt soms vanuit een onverwachte hoek; in dit geval een creatief denkende 14-jarige tiener uit de Verenigde Staten. Deze Alaina Gassler bedacht voor een wetenschapswedstrijd een systeem waarbij een digitale camera in de A-stijl geplaatst werd aan de passagierskant. Ze koppelde deze aan een kleine projector, die het beeld van de camera op de A-stijl projecteert. Het effect is haast magisch te noemen: je kunt door de stijl heen kijken. Dankzij een speciale reflecterende stof op de stijl is het beeld goed zichtbaar voor de bestuurder, zonder dat het voor anderen hinderlijk is. Het concept is nog niet optimaal, maar het toont wel aan dat er creatieve oplossingen mogelijk zijn voor deze gevaarlijke dode hoek.