Hart van Wierden

29 november 2019

Hart van Wierden 29 november 2019


Wierden werkt aan lokaal sportakkoord

WIERDEN - Sport is een belangrijke factor in de Wierdense samenleving. Het zorgt niet alleen voor een stukje verbondenheid en leefbaarheid, maar het is ook nog eens gezond. De gemeente ziet verder goede kansen om sport ook in contact te brengen met welzijn in de brede zin. Afgelopen week werd hierover een bijeenkomst gehouden.

Ruim 60 aanwezigen van meer dan 40 verschillende organisaties kwamen bijeen om met elkaar te praten over de toekomst van sport en bewegen binnen de gemeente Wierden. Hiermee zetten betrokkenen gezamenlijk, vanuit verschillende disciplines zoals de zorg, welzijn, sport en opvang, de eerste stappen richting het lokaal sportakkoord Wierden.

Brede insteek
"In Wierden verenigen wij ons om met elkaar vraagstukken, mogelijkheden en gezamenlijke ambities te bespreken op het gebied van sport & bewegen en te werken aan het lokaal sportakkoord Wierden", zo vertelt de werkgroep. Buurtsportcoaches en gemeente gaan de komende periode in nauwe samenwerking met de (externe) sportformateur en adviseur lokale sport verder in gesprek met sportaanbieders en partijen die zich inzetten voor een sportief en vitaal Wierden om gezamenlijk tot een lokaal sportakkoord te komen. "Het landelijk sportakkoord vertalen betrokkenen naar lokale sportakkoorden die passen bij de lokale situatie", licht de sportformateur van Sportservice Overijssel verder toe. "Een lokaal sportakkoord is een set afspraken tussen o.a. plaatselijke sportaanbieders, maatschappelijke partners, de zorg, gemeente en eventueel het bedrijfsleven over de sport in de nabije toekomst." Het is ondertekend door betrokken partijen, met een richtinggevend toekomstbeeld en een aantal praktisch uitvoerbare maatregelen/afspraken.

Iedereen doet mee
"Iedereen doet mee, dat is ons motto. Een samenleving waarin iedereen op voet van gelijkheid mee kan doen en waarin de mogelijkheden, talenten en eigen regie van onze inwoners centraal staan: een inclusieve samenleving." - Wethouder Eric Braamhaar. Hij hoopt dat mensen de komende tijd actief mee willen denken over dit thema. Kijk op: www.sportencultuurwierden.nl voor meer informatie.

Gemeente beslist over afvalstoffenheffing

WIERDEN - De gemeente Wierden beslist dinsdag 10 december over het voorstel voor de afvalstoffenheffing. Deze kosten zullen opnieuw worden ingedeeld, waardoor voor inwoners de kosten ook aangepast zullen worden.

Al eerder werd het vaste tarief van de afvalstoffenheffing binnen de gemeente Wierden aangepast. Vanaf 2020 wordt hierin onderscheid gemaakt tussen hoogbouw- en laagbouwwoningen. Onder hoogbouw worden appartementencomplexen verstaan, waarvan inwoners hun restafval naar ondergrondse containers brengen als verzamelpunt. Zij betalen iets minder vast tarief dan bewoners van laagbouw, waarvan het restafval periodiek wordt opgehaald.

Variabele kosten
Naast het vaste tarief gaan er ook veranderingen ingevoerd worden in de variabele kosten. Deze kosten zijn afkomstig van het diftar-beleid, wat inhoudt dat men betaalt per keer dat er restafval wordt aangeboden. Dit betekent dat wie meer restafval aanbiedt, ook meer betaalt. Dit systeem stimuleert mensen om hun afval zo veel mogelijk te scheiden; wie minder restafval aanbiedt maar bijvoorbeeld plastic en verpakkingen aanbiedt voor recycling is goedkoper uit dan de buurman die alles bij het restafval indeelt. Als het huidige voorstel over een kleine 2 weken wordt aangenomen betekent dit dat inwoners van Wierden vanaf 2020 per zak restafval via de verzamelcontainer 1,50 euro betalen. Voor het aanbieden van een minicontainer van 140 liter aan restafval zal men dan 5,50 euro betalen. Het vaste tarief gaat in het voorstel naar 88,20 euro voor hoogbouw en 122,40 euro voor laagbouw.

Rekenvoorbeeld
De toekomst zal nog moeten uitwijzen of het huidige voorstel ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden vanaf 2020. Wel kunnen inwoners alvast berekenen wat zij aan afvalstoffenheffing kwijt zullen zijn het komende jaar, mocht het voorstel worden aangenomen. Het rekenvoorbeeld is te vinden via www.wierden.nl/afvalstoffenheffing.

Jaargang: 1 • Nr 045• Wk 48

Nieuw in Almelo: Budget Woon Shop In Shop

ALMELO - Budget Woon Shop wordt omgetoverd tot Budget Woon Shop in Shop. Bijna alle shophouders die eerst gevestigd waren aan de Boulevard 40 verhuizen nu naar de eerste verdieping van Woon & Slaap.

"Je kunt het zo gek niet bedenken of het er wel te vinden. We hebben ruim 2.200 vierkante meter beschikbaar in een sfeervolle, alles-in-één winkel", aldus Joost Tiemersma van Woon & Slaap. "Denk aan geurproducten, mooie accessoires, lampenkappen op maat en nog veel meer. Ook worden regelmatig leuke weggeefacties gehouden. Dit allemaal gecombineerd met een uitgebreid out of stock woonprogramma en de prachtige producten van Woon & Slaap. Onze eigen Loods 5 in Almelo!" Kortom, een formule die wederom onderscheidend is en een mooie toevoeging voor de bezoekers van de Woonboulevard Almelo.

Feestelijke opening
Op zondag 1 december is de feestelijke opening van de eerste verdieping. Iedereen kan dan nog voor leuke Sinterklaas- en Kerstcadeaus slagen bij de Budget Woon Shop in Shop. Deze opening zal, via de Facebooksite van Woon & Slaap, gepaard gaan met leuke waardebonnen, weggeef- en kortingsacties.

Meer informatie
Woon & Slaap is gevestigd aan de Woonboulevard 28 in Almelo. Kijk voor meer informatie ook op www.woonenslaap.nl of Facebook: Woonenslaap

Column

Op 'n trad

Vleen wekke mozze viej oarns hèn. Honderd kilometer in de richting van de Raandstad, nen auto vol Riessenders. Nee, nee, ik zin nit van plan naams te neumen. Want dan krie'j dreks gerefelte: oetdujen, oawer wee a'j het hebt. En woerumme zin ik nit van plan um dat refelen te bevorderen? Za'k oe dudelijk maken.

Ik neume een poar naams dee nit heurden biej de leu dee ik oawer de A1 moch transporteren. Stel, ik herhale, stel, dat ene dan dee passagiers de naam Baan dreug. In het niejste tellefoonbook stoat leefst 129 Baans. Ik wazze van plan um een onderwerp an de orde stellen in 'n eersten regel van dissen column. As ik direct doarop de naams har eneumd van de passagiers, ha'j dreks de roemruchte vroage kloar: "Baan…? Wavonnen Baan?" Op nen verjoardag geet dat ook krek zo. Dan zi'j twee kommen koffie met een taartjen en een möpke en nog twee consumpties wieter vuur a'j an de volgende vroage tookomt: "en wat wo'j ook awier vertellen?" En dan heb iej het allenig nog mear oawer éne van de metreaizigers ehad. Baan… Is dat ne Tojje? Ne Russe? Ne Seain? Ene van Lapot? He'j het oawer Dröadje? 'n Voonder?

In Slofstra's 'Woer zi'j van' stoat 25 verskillende Baans. Doar komme viej nit wieter met. Doar mut nen vuurnaam biej. Getjan? Dieks, Wilm? Of Olav, Joerie of Ace? Want ook an Riessen geet de leste mode nit vuurbiej. Afijn, viej hebt vuurnaam en achternaam, mear dat helpet nog niks. Woer woónt den keal? An 'n Zwattenweg? An de Schorfmoat? An de Hatteweg? An 't Doodströatje? Iej snapt dat nen vrömden op zonnen verjoardag hier niks van metkrig. Allenig al doarumme doo'w nit verdan oawer de leu dee as met miej met mochen.

En wat wol ik ook alwier vertellen? Het gung oawer nen test. Viej zollen 100 kilometer op de Raandstad op-an veuren met een vaartje dat wettelijk duur 'n beugel kon. Dus bölle met 50, 80, 90 of 130, en dan opnemmen woevölle tied dee 100 kilometer ofstaand kost. En dan wierumme nit hätter as 100, volgens de niejste plannen van de regering, en ook 80 of 90 of 50 woer as 't nit hätter moch. Conclusie: het verschil was 4 minuten, 'n auto leup röstiger, 'n blooddruk was leger, viej jachen meender stikstof en CO 2 de loch in, jammer genog was d'r genne benzinepoompe dreks biej de start of dreks op de stea woer viej mozzen wean, mear via 'n boordcomputer skealden het totaal 4 liter benzine. Wat ducht miej doarvan? Jammer, duur al dat gerefelte heb ik gen ruumte mear um 't doar oawer te hebben…

Gerrit Kraa

Kerstconcert Jubilate Deo en Accordeola

ALMELO - Vrijdagavond 13 december is er om 19.30 uur een kerstconcert in de Gereformeerde Kerk aan de Bellavistastraat 26 in Almelo.

Dit concert wordt georganiseerd door het gemengde koor "Jubilate Deo" onder leiding van Gerrolt Droogsma en accordeonvereniging "Accordeola" onder leiding van Herma Jalink. De pianobegeleiding is in handen van Roel Praas. U kunt deze avond genieten van prachtige koorbewerkingen van bekende kerstmelodieën van onder andere: A. Adam, J.S. Bach, A. Vivaldi en Z. Kodály. Het accordeonorkest zal mooie klassieke (kerst)muziek ten gehore brengen. De toegang is vrij. Wel wordt na afloop van het concert een deurcollecte gehouden ter dekking van de gemaakte onkosten. Iedereen is van harte welkom.

Sportverkiezing Almelo geannuleerd

Foto: Shutterstock.com

ALMELO - De sportverkiezingen van Almelo, die eind januari 2020 gehouden zouden worden, gaan niet door. Het Sportbedrijf Almelo annuleert de verkiezingen om diverse redenen.

Sinds 2013 organiseert Sportbedrijf Almelo jaarlijks de Almelose Sportverkiezing. Tijdens de Sportverkiezing worden de Almelose sporthelden, die in het jaar ervoor een topprestatie hebben geleverd, in de schijnwerpers gezet. De verkiezing gaat niet door om uiteenlopende redenen; zo stijgen de kosten elk jaar weer terwijl het evenement weinig maatschappelijke impact heeft. Ook is Tubantia niet langer de mediapartner van het evenement. Door de komende bezuinigingen vanuit de Gemeente Almelo is Sportbedrijf Almelo genoodzaakt om goed te kijken naar de kosten in haar organisatie. Mede daardoor is definitief besloten de Sportverkiezing te annuleren. Wel blijft Sportbedrijf Almelo de jaarlijkse Kampioenenparade organiseren.

Mossel-bingo voor slachtoffers Ambon

ALMELO - Proeflokaal België in Almelo organiseert komende zondag 1 december weer een keer een bingo. Het betreft een eenmalige ronde ten behoeve van een goed doel.

Proeflokaal België is al enkele jaren gestopt met de zogenaamde Mosselbingo, maar voor een goed doel draaien ze deze keer wel een leuke bingo. De opbrengst komt ten goede aan de slachtoffers van aardbevingen in Ambon. Vanaf 16.00 uur kunt u onbeperkt mosselen eten voor 14,50 euro per persoon, waarna om 18.00 uur de bingo begint met leuke prijzen dankzij lokale ondernemers. Ook zal onder meer een gesigneerde Heracles-bal en shirt als prijs weggegeven worden. Opgave voor de bingo kan aan de bar. Bel voor informatie met: 0546-45 33 65

Water voognt zich
altied noar de vaze.

Maandag 2 dec. 10.00 uur

SV Red Alert viert jubileum

ENSCHEDE - Red Alert Delden bestaat binnenkort twintig jaar. De Supportersvereniging zag op 15 december 1999 het levenslicht, en viert dat vanavond met een groot feest bij Eetcafé De Burgemeester in Delden.

"Er is in Delden altijd een klein clubje fanatieke FC Twente supporters geweest dat voor iedere thuiswedstrijd met de trein naar Enschede ging", vertelt voorzitter Rob Steentjes. In 1999 deed een enquête, afgenomen op het station in Delden, dat kleine clubje veranderen in een officiële supportersvereniging. Hiermee gingen de Deldenaren Markelo achterna, en werden ze de tweede officiële regionale supportersvereniging van FC Twente.

'Jongens, vul dit even in'
"De initiatiefnemers van toen hebben supporters op het station een pen in de hand gedrukt, en zeiden: 'Jongens, vul dit even in", vertelt Steentjes over het initiatief dat twintig jaar geleden werd genomen. "De centrale vraag was of er de behoefte was om FC Twente gezamenlijk te steunen en ook samen naar uitwedstrijden te gaan. De enquête leverde heel veel positieve reacties op. Honderd Deldenaren leek dit initiatief wel wat, dat aantal was ver boven verwachting. De vereniging is toen snel opgericht."

Home
In Café de Harlekijn, tegenwoordig Eetcafé De Burgemeester, werd de achterkamer omgedoopt tot het 'home' van de supportersvereniging. Hier werden al snel verschillende soosavonden, feestavonden en darttoernooien georganiseerd. "We hadden een vrij grote groep, met een kern van jongens rond de 25 jaar oud. Zelf was ik 17 jaar oud toen ik er met mijn vriendengroep bij kwam", zegt Steentjes. "We hebben de afgelopen twintig jaar structureel rond de 250 leden gehad."

Tevreden
Steentjes is tevreden over de gang van zaken binnen Red Alert. "We zijn stabiel, evenals de financiën, de sponsoren en het aantal leden." Ook is de voorzitter van de supportersvereniging al met de toekomst bezig. "Binnen aanzienlijke tijd wil ik mijn voorzitterschap overdragen aan iemand die jonger is." Over 'jonge aanwas' binnen de vereniging maakt hij zich in ieder geval geen zorgen. "Er heeft zich de laatste twee jaar een flinke groep actieve jongeren bij onze vereniging aangesloten."

Nieuwe wandelgroep Evenmens Samen Verder

WIERDEN - Evenmens Samen Verder start een nieuwe wandelgroep in Wierden. De eerste wandeltocht is zaterdagochtend 14 december om 10.00 uur vanaf het station in Wierden. Deelnemers ervaren deze wandelingen als laagdrempelig en vinden het fijn om anderen te ontmoeten.

Helaas loopt het leven niet altijd zoals je had verwacht. Zo kun je er plotseling alleen voor komen te staan. Je verliest iemand die je dierbaar is, je partner, je kind, je ouder(s), je broer of zus, een goede vriend/vriendin. Hoe ga je hiermee om? Het samenkomen met mensen die in eenzelfde situatie zitten als jijzelf, kan veel herkenning opleveren. Bij rouwen wordt vaak gedacht aan het verwerken van het verlies van een dierbare. In de meeste gevallen is dit ook zo. Maar verliesverwerking hoeft niet alleen om het verlies van een dierbare te gaan. Je kan bijvoorbeeld ook rouwen om het verlies van een baan of na een scheiding. Ook een kinderwens die komt te vervallen is een vorm van rouw- en verliesverwerking. Er kan dus ook sprake zijn van een (groot) verlies zonder dat hier een overlijden aan vooraf is gegaan.

Loop mee
Bij Evenmens Samen Verder lopen we letterlijk en figuurlijk 'een eindje met je mee' in het rouwproces. De bedoeling van de wandeling is om mensen met een verlies bij elkaar te brengen. Al lopend met elkaar in gesprek. Praten met lotgenoten kan namelijk troost en steun geven. Heb je behoefte aan deze vorm van ondersteuning, dan kun je deelnemen aan deze wandeling. Deelname is kosteloos, een kopje koffie/thee onderweg is voor eigen rekening; graag van tevoren aanmelden bij Ina Versmissen iversmissen@evenmens.nl of 0548-638830.

Open dag ROC van Twente

ALMELO - Komende zaterdag 30 november van 10.00 tot 14.00 uur opent ROC van Twente op negen locaties de deuren. Deze open zaterdag richt zich speciaal op eindexamenkandidaten van het v(mb)o. Tijdens deze open dag zijn er voorlichtingen en demonstraties. Docenten en studenten vertellen graag over de mogelijkheden op het mbo en de over verschillende opleidingen. Vanzelfsprekend staan de deuren van lokalen en praktijkruimtes open.

Aanmelden voor de open zaterdag is mogelijk via www.rocvantwente.nl/opendagen. Na de aanmelding ontvangt de leerling handige info zoals een toegangsbewijs, een plattegrond en een overzicht van de opleidingen op de locatie waarvoor is aangemeld. Op de website is het ook mogelijk een eigen 'ROC van'-account te maken. Daarmee krijgt de leerling nog wat extraatjes als gratis wifi en sms herinneringen. Ouders/verzorgers zijn van harte welkom zonder aanmelding.

Geopende locaties
Het ROC van Twente opent de deuren van diverse locaties. In Almelo kan men terecht aan de Sumpel 4-6 en Wierdensestraat 65. In Hengelo: Gieterij 200, Sportlaan Driene 2-4 (SMEOT) en Lansinkesweg 28a (Techniekhuis). In Enschede: Wethouder Beversstraat 165, Van Galenstraat 19 en Colosseum 87.

Ook in januari
Op vrijdag 24 januari van 15.00 tot 20.00 en zaterdag 25 januari van 10.00 tot 14.00 uur zijn er nog twee open dagen. Dan pakt ROC van Twente groots uit en zijn tweede-, derde- en vierdejaars vmbo'ers van harte welkom. Ook volwassenen, die verder willen groeien of een carrièreswitch willen maken, zijn van harte welkom voor opleidingsadvies. Kijk op: www.rocvantwente.nl

Sinterklaasmusical in Hof 88

ALMELO - Ook dit jaar treedt muziektheater Servus weer op met een vrolijke sinterklaasmusical. Het is een spannend verhaal van zo'n 45 minuten met veel liedjes en leuke dansjes waar jong en oud van kunnen genieten. De openbare voorstellingen zijn op zondag 1 december om 12.30 en 14.30 uur in Theater Hof 88 in Almelo. Meer info en kaartjes: www.hof88.nl

Twee Pieten op leeftijd mogen nog één keer mee met de stoomboot. Ze zijn gek op de danspieten en houden erg van ouderwetse Sinterklaasliedjes. Ze kunnen het dak niet meer op, lopen allebei met een rollator en zijn een beetje vergeetachtig. Gelukkig kunnen ze heel goed cadeautjes inpakken. Als ze per ongeluk ook het Grote Boek van Sinterklaas inpakken, is iedereen in alle staten: het is een enorm probleem…Wie heeft het boek het laatst gezien? Waar is het nu en…komt het nog wel goed?

Musicals
Vanaf 2007 verzorgt Muziektheater Servus uit Almelo voor personeelsverenigingen van diverse bedrijven en organisaties de Sinterklaasmusical. Dit jaar zijn er 12 optredens in Albergen, Almelo, Borne, Hellendoorn en Hengelo waar Sinterklaas en zo'n 20 Pieten te zien zijn. Voor het eerst is de Sinterklaasmusical dit jaar voor iedereen in het theater te zien. Kaartjes voor deze voorstelling kosten € 7,50 en zijn verkrijgbaar bij de kassa van Theater Hof 88 of via www.hof88.nl. Muziektheater Servus bestaat sinds 1985 en telt ruim 100 leden. Ieder jaar treedt de vereniging diverse keren op. Op 12 en 13 juni 2020 vertolkt de vereniging in het Theaterhotel Almelo de musical 'The Addams Family'. Kijk voor meer informatie ook: www.servus-almelo.nl.

De bromvlege

Ik wet wa
de bromvlege
is ne rotvlege
den geet oe
op t etn zitn
en drit oe
op de roetn
ma toch...

Ik wet wa
de bromvlege
is nen vleegndn
groezel
den oe aait
onröstig maakt
en döt zeukn
na n vleegnklapper
den vort is,
ma toch...

Ma toch
a'j allene
de bromvlege heurt
op nen zommernoamiddag
onder de beume
dan is t der röstig.
En at de vlege dan
eavn bi-j oe kump zitn
in t deepblauw
met t greun en t gel
en den gooldglaans,
dan zo'j geerne wiln
da'j zoo nog lange
bi-j mekaar
konn blievn.

Theo Vossebeld uit gedichtenbundel "Zunlech"
Bron: Twentse taalbank

Tientjesactie: voor slechts tien euro naar Heracles Almelo

ALMELO - Heracles Almelo neemt het komende zaterdag in eigen huis op tegen ADO Den Haag. Voor dit duel heeft de club een speciale actie. Supporters die online via heracles.nl/tickets hun kaarten kopen betalen slechts tien euro per stuk.

De actie geldt voor KidsClubleden en Fankaarthouders. Nog geen lid van de KidsClub of niet in het bezit van een Fankaart? Dat is geen probleem. Beide lidmaatschappen zijn gratis en direct te bestellen via heracles.nl.

Op zoek naar punten
Tegen ADO Den Haag gaat Heracles Almelo op zoek naar opnieuw een overwinning op Erve Asito. De laatste thuiswedstrijd werd door de Heraclieden overtuigend gewonnen van VVV-Venlo. Afgelopen weekend ging Heracles Almelo op bezoek bij Ajax, maar kon de ploeg ondanks een overtuigende start niet voor een stunt zorgen.

Steun ze!
Heracles boekte dit seizoen al weer wat mooie successen, ook zeker dankzij de steun van de vele trouwe fans. De club mag zich dan ook rijk renenen met de vaste schare supporters die geen wedstrijd missen, uit en thuis. Zonder de steun van de supporters als 'twaalfde man' is het minder leuk spelen als eerste elftal.

Almelose ondernemers zamelen in voor verjaardagsfeestjes voor kinderen

Foto: Shutterstock.com

ALMELO - In de aanloop naar de traditionele Doelenkerstmarkt op 15 december in Almelo zamelen ondernemers in de Oranjestraat, Grotestraat Noord, Doelenstraat, Molenstraat en Ootmarsumsestraat Centrum weer geld in voor een goed doel. Dit jaar is dat Verjaardag in de Maak.

In Almelo leven veel kinderen, die om financiële redenen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor leeftijdsgenoten heel normaal zijn, bijvoorbeeld een fiets om naar school te kunnen fietsen, geld voor een schoolreisje, laat staan dat er geld is om een verjaardagsfeestje te geven als je jarig bent. Bij kinderen werkt het vaak zo: als jij zelf geen feestje geeft als je jarig bent dan wordt je ook niet terug uitgenodigd voor een feestje van andere kinderen. Het sociaal buitensluiten van kinderen kan zo beginnen en dat willen we niet.

Onvergetelijk feest
Verjaardag in de Maak vindt dat alle kinderen in Almelo in ieder geval één keer in de basisschool leeftijd een onvergetelijk feestje moeten kunnen geven. En dat vinden de ondernemers ook! Ouders kunnen zelf kinderen aanmelden als ze klant zijn bij de Voedselbank of door Stichting Leergeld/Jeugdfonds. Zij komen bij de mensen thuis, controleren de financiële situatie en inventariseren de wensen die het kind heeft. Wanneer er nog nooit een verjaardagsfeestje is geweest wordt het kind aangemeld en gaat Verjaardag in de Maak aan het werk. Ze vragen naar wensen en hobby's en proberen zo samen het allerleukste kinderfeestje van Almelo te bedenken. De feestjes vinden altijd plaats in Almelo onder verantwoording van de ouders. Verjaardag in de Maak faciliteert, ze zijn niet persoonlijk bij de feestjes aanwezig.

Veel mogelijk
Er zijn veel mogelijkheden in Almelo om een heel leuk feestje te geven. Ze organiseren knutsel-, kunstzinnige-, sportieve-, kook-, dansfeestjes. Feestjes bij Heracles, Preston Palace, Monkey Town, Dolle Pret of een gezellig feestje thuis met spelletjes en lekkere hapjes, alles kan. Verjaardag in de Maak heeft een vast bedrag per kind te besteden, als er nog budget overblijft van het feestje dan mag de jarige daar nieuwe kleren van aanschaffen. De kleding wordt natuurlijk ook altijd in Almelo gekocht.

Donaties nodig
Omdat er steeds meer aanvragen voor feestjes komen heeft Verjaardag in de Maak ook steeds meer geld nodig om de feestjes te kunnen realiseren. Wij doen daarom een financieel beroep op u zodat Verjaardag in de Maak door kan gaan met hun werk want: Alle kinderen moeten mee kunnen doen! In de decembermaand staan op de toonbanken van de deelnemende winkels een inzamelingspotten waarin geld gedeponeerd kan worden. Natuurlijk kunt u ook geld overmaken voor dit goede doel op het rekeningnummer NL02RABO0157569632 t.n.v. Verjaardag in de Maak.

Recycle oude apparatuur en verlichting in december

TWENTE - December is de maand van gezelligheid. Van lekker eten, van cadeautjes en: van mooie sierverlichting. Elk jaar schaffen veel mensen weer nieuwe verlichting aan, ter vervanging van oude, kapotte verlichting. Deze oude sierverlichting moeten we niet bij het restafval gooien, maar op de goede manier recyclen.

WeCycle vraagt in december altijd al extra aandacht voor het belang van het goed recylen van elektronische apparatuur en verlichting. Menig huishouden heeft veel oude elektronische spullen liggen en in december worden ook veel items afgedankt ten behoeve van nieuw gekregen items. Veel oude elektronische apparatuur is nog te recyclen en terug te brengen naar grondstoffen voor nieuwe producten. Ook voorkomen we zo dat deze de verbrandingsoven in gaan. Oude verlichting bevat immers ook vaak schadelijke stoffen die zo niet goed verwerkt kunnen worden.

Duurzaam verlichten
Steeds meer mensen schakelen over op duurzame verlichting. Zo zijn veel oude gloei- en spaarlampen vervangen door nog zuiniger LED-verlichting. En ook de oude, vertrouwde snoerverlichting in de kerstboom - traditioneel altijd energieslurpers in december - zijn er tegenwoordig in een duurzamer variant. Toch zijn mensen niet zo snel met het vervangen wanneer de oude lampjes nog werken.

Leuke actie
WeCycle roept mensen op om hun oude, afgedankte kerstverlichting en lampen in te leveren. WeCycle heeft al ongeveer 7.000 inzamellocaties. Mensen kunnen onder meer hun oude sierverlichting inleveren bij veel tuincentra, waar voor de gelegenheid ook inzamelbakken staan. Wie oude kerstverlichting en lampen inlevert ontvangt bovendien ook een kinderboek van Naomie Tielman, 'De Tulp van Tellingen'. Dit is speciaal geschreven voor de campagne en moedigt kinderen aan tot samenwerken en recyclen. Ze verspreiden 50.000 kinderboeken. Kijk voor meer informatie ook op: www.wecycle.nl

De Tolk van Java: lezing in de bibliotheek

ALMELO - Voorafgaand aan de voorstelling "De Tolk van Java" die op 10 december in het Theaterhotel Almelo plaatsvindt, is er in het bibliotheekcafé Feijn Lunchen en Lezen een inleiding waarbij men wordt meegenomen naar ons Indisch verleden door actrice Denise Aznam. Ze vertelt tevens over de schrijver Alfred Birney en behandelt het maakproces van boek naar voorstelling. De lezing zal gehouden worden van 19.00 tot 19.30 uur en de toegang is gratis.

Het toneelstuk 'De tolk van Java' is naar het boek van Alfred Birney. Het stuk zoomt in op de gevolgen van ons koloniale verleden en legt een aangrijpende en veelvoorkomend trauma bloot. Niemand minder dan Benja Bruijning speelt de zoon die zijn vader dwingt uit te leggen waarom hij het gezin tiranniseert. Laag voor laag wordt dan duidelijk hoe Nederlands-Indië, dat nog zo dicht bij het heden ligt, zijn sporen heeft nagelaten.

Korting
Bibliotheekleden krijgen 25% korting op de theaterkaarten met de kortingscode THABIEB. De korting is geldig op eersterangs plaatsen en geldt niet op reeds gekochte kaarten. Actiekaarten kunnen niet geretourneerd of omgeruild worden.

Vaak activiteiten
De bibliotheek Almelo organiseert regelmatig boeiende activiteiten ter verdieping van bijzondere thema's, al dan niet gerelateerd aan literatuur. Kijk voor een overzicht van de komende activiteiten op de website: www.bibliotheekalmelo.nl

Mango Mobility Twente viert de feestdagen met kortingen

ALMELO - De feestdagen staan weer voor de deur. Een tijd van gezelligheid en er op uit gaan. Mango Mobility Twente viert de feestdagen met hoge kortingen op diverse mobiliteitsproducten.

Tot en met 31 december profiteert u van hoge kortingen op de bestverkochte scootmobielen, waaronder de Bobby de Luxe, Luggie en Tiger 4. Mango Mobility Twente biedt een uitstekend advies en goede ondersteuning, zowel voor als na de aanschaf van uw mobiliteitsproduct. Ook voor onder meer rollators bent u aan het juiste adres. Zo is de rollator Drive Nitro afgeprijsd van 399 naar tijdelijk 189 euro.

1-jarig bestaan
Mango Mobility Twente in Hengelo viert daarnaast ook het 1-jarig bestaan. Mede dankzij het vertrouwen van u als klanten kunnen zij blijven groeien. Om dit met u te vieren is er op woensdag 4 december in Hengelo een feest met hapje en drankje, van 12.00 tot 16.00 uur.

Kom langs
Mango Mobility Twente is in Almelo gevestigd aan de Einsteinstraat 8a. In Hengelo bent u welkom aan de Drienerstraat 59. Beide locaties zijn goed bereikbaar met de auto en bieden voldoende parkeergelegenheid. Kijk ook op: www.scootmobieltwente.nl

Concert Roon Staal in Doopsgezinde Kerk

ALMELO - Zaterdag 7 december geeft zanger-pianist Roon Staal een kerstconcert in onze Doopsgezinde Kerk (Grotestraat57) te Almelo. Aanvangstijd is 20.00 uur.

Tijdens dit sfeervolle kerstconcert worden bekende songs als "Oh Holy Night", "Silent Night", "Mary's Boy Child", "Gloria in Excelsis Deo", "Away In A Manger"en "The Holy City" ten gehore gebracht. Ook "Pie Jesu" staat op het repertoire evenals af en toe een eigen compositie die past bij de kerstgedachte. Voor een voorproefje gaat u naar Roon Staal op YouTube om de nummers van het eerste Christmas Album van Roon Staal dat in 2017 is uitgebracht te beluisteren. Zeker de moeite waard!

Steeds betere preventie en behandeling AIDS

TWENTE - Komende zondag is Wereld AIDS Dag. Op deze dag is er speciale aandacht voor HIV en AIDS. Dankzij steeds betere voorlichting, preventieve middelen en behandeling is deze ziekte lang niet meer zo vaak een doodsvonnis. Toch is er nog veel winst te behalen voor deze definitief de wereld uit is.

In Nederland zijn naar schatting 23.300 mensen die leven met HIV/AIDS. Van deze groep weten 1.900 mensen zelf niet dat zij besmet zijn, aldus het AIDS Fonds. Hoewel het aantal besmettingen in ons land jaar op jaar daalt, kregen vorig jaar toch nog 664 mensen te horen dat zij AIDS hebben. Ondanks de betere behandeling sterven jaarlijks 20 mensen in Nederland aan deze ziekte.

Wat is het?
HIV is de benaming voor het virus dat AIDS veroorzaakt. Het staat voor Human Immunodeficiency Virus; een virus dat het afweersysteem aanvalt. Hierdoor kan het lichaam zichzelf uiteindelijk bijna niet meer beschermen. Dit noemen we dan weer AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome. Andere virussen en bacteriën krijgen vrij spel in het lichaam waardoor de drager een groter risico op overlijden loopt. Men kan besmet raken door onder meer seksueel contact of andere vormen van bloedoverdracht, zoals een transfusie met besmet bloed of het delen van naalden.

Betere voorlichting
Door steeds betere voorlichting daalde het aantal besmettingen fors. Zo weten mensen dat het gebruik van een condoom en andere beschermingsmiddelen verstandig is. Ook het delen van naalden door drugsgebruikers komt steeds minder voor door dit inzicht. Daarnaast moedigen onder meer de GGD's mensen aan om zich vaak te laten testen op deze ziekte. Een belangrijk doel is om deze ziekte uit de taboesfeer te halen.

Preventie
Een andere belangrijke stap is het verstrekken van beschermende medicijnen aan risicogroepen. Zo begon ook de GGD Twente dit jaar met de verstrekking van PrEP; dit omvat onder meer HIV-remmers die bescherming bieden bij mogelijke besmetting. Het middel wordt verstrekt aan de risicogroep mannen die seks hebben met mannen. Dankzij ontwikkelingen in de medische wetenschap is ook na besmetting de behandeling steeds beter geworden, mits men op tijd een diagnose heeft.

Opnieuw PopquizXL in Almelo

ALMELO - Op maandag 23 december vindt alweer de vierde editie van de PopquizXL plaats. De opzet is gelijk aan de editie van 2018: deelnemers spelen rondes in verschillende horecagelegenheden in het centrum van Almelo. De inschrijving werd afgelopen zaterdag geopend via www.popquizxl.nl.

Deelnemende teams spelen telkens twee rondes op één locatie, om daarna volgens een vastgesteld schema naar een volgende plek te verkassen. In totaal bestaat de quiz uit acht rondes, ieder team bezoekt dus vier verschillende café's of restaurants. Aan het eind van de avond komen alle deelnemers op één plek bij elkaar voor de uitslag. De deelnemende horeca-gelegenheden worden binnenkort bekend gemaakt.

Meezingen
In de quiz komt opnieuw de gehele historie van de popmuziek voorbij, van Hank Williams tot Billie Eilish, van rock tot hiphop, van metal tot dance, van country tot schlager. De samenstellers van de quiz houden als altijd het pop-olympische motto voor ogen: meezingen is belangrijker dan winnen. Net als vorig jaar gaat de opbrengst van het inschrijfgeld in z'n geheel naar een goed doel, waarbij er ook dit keer wordt gezocht naar één of meer plaatselijke bestedingen. Vorig jaar ging de opbrengst (1.500 euro) naar het Sportfonds Jeugd en Cultuur Almelo. Deze helpen kinderen uit minimagezinnen met sport- en cultuurdeelname.

Laagdrempelig
De PopquizXL is een initiatief waarvan de oorsprong ligt bij de maandelijkse popquiz van Proeflokaal België in Almelo. Enkele deelnemers daaraan staken de koppen bij elkaar om een grote, laagdrempelige popquiz te organiseren, een muzikaal feest der herkenning voor iedereen die is opgegroeid met popmuziek. De eerste twee edities vonden plaats in de Wevershal op het Indiëterrein, vorig jaar werd het evenement voor het eerst gehouden in de Almelose binnenstadhoreca.

Praktische informatie
De PopquizXL wordt gehouden op maandagavond 23 december 2019 vanaf 19.30 uur. Een deelnemend team bestaat uit vier of vijf personen. Teams kunnen zich opgeven via www.popquizxl.nl. Deelname kost 7,50 euro per teamlid. Volg ons voor het laatste nieuws over de quiz op Facebook: https://www.facebook.com/popquizxl

Dirk Scheele in Theater Hof 88

ALMELO - De leukste kinderliedjes in kerstsferen van kinderpopster Dirk Scheele in Theater Hof 88 in Almelo.

Op 15 december speelt kinderpopster Dirk Scheele z'n leukste liedjes (2+) in kerstsferen in Theater Hof 88 in Almelo. Dirk Scheele is bekend van zijn mateloos populaire YouTube-kanaal, zijn tv-programma op Nickelodeon en zijn drukbezochte theatershows.

Leukste liedjes
Lievelingsliedjes? Iedereen heeft er wel één. In deze kerstvoorstelling speelt Dirk Scheele er een heleboel uit zijn enorme repertoire. Alle genres komen voorbij, maar dan op z'n Dirks natuurlijk. Verzoeknummertjes? Kom maar op! Z'n leukste liedjes is een vrolijk popconcert vol meezingers voor het grote en kleine kinderpubliek vanaf 2 jaar, en dit keer helemaal in kerstsferen.

Dirk Scheele
Kinderpopster Dirk Scheele maakt vrolijke kinderliedjes. Hij toert al 25 jaar langs theaters en poppodia in Nederland en België en is dagelijks te zien op Nickelodeon. Dirk heeft inmiddels veel cd's, dvd's en boeken gemaakt en trekt volle zalen met zijn theatershows. Ook zijn YouTube-kanaal is met ruim 1,5 miljoen views per maand heel populair bij zijn jonge fans en hun ouders. In de zomer van 2018 was Dirk te zien op het witte doek met zijn eerste bioscoopfilm Op stap met Dirk Scheele. Dirk: 'Het leukste van optreden vind ik om contact te maken met de kinderen en samen met hen een echt feestje te maken van iedere voorstelling!'

Praktische informatie
De show is op 15 december en start om 14.30 uur. Het is in Theater Hof 88 in Almelo. Kaarten zijn te koop via www.hof88.nl

Muziek en Sfeer in de St. Georgiusbasiliek in Almelo

ALMELO - Op zondagmiddag 8 december kunt u weer komen genieten van fijnzinnige muzikale klanken tijdens de uitvoering in de serie Muziek en Sfeer in de St. Georgiusbasiliek aan de Boddenstraat te Almelo.

Op deze tweede Adventszondag krijgt u uiteraard een programma voorgeschoteld met passende, meditatieve muziek uit verschillende stijlperioden van de muziekgeschiedenis met werken van J.G. Walther, J.S. Bach (koraalvoorspel Nun komm, der Heiden Heiland en een aria uit de gelijknamige cantate), M A. Charpentier (O-Antifonen), L. da Viadana en de Nederlandse componiste Margaretha de Jong. De Jong schreef een groot orgelwerk over het oude adventskoraal Veni redemptor gentium (Nun komm, der Heiden Heiland) in een Frans gematigd modern klankidioom.

Afwisseling
De werken worden afwisselend uitgevoerd op de drie orgels in de Basiliek. Uitvoerenden zijn: mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker. Aanvang 15.30 uur. Toegang: vrijwillige bijdrage bij de uitgang. Info: www.orgel-mezzo.nl.

Ervaar het OV

ALMELO - Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een inloopspreekuur in Almelo. Dit is dinsdag 17 december van 10.00-11.30 uur in de bibliotheek aan het Baken 3 in Almelo.

OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse inloopspreekuur veel gestelde vragen over reizen met bus en trein. Dit zijn ervaren OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. Met duidelijk informatiemateriaal krijgen senioren uitleg over de OV-chipkaart, tarieven en abonnementen, het plannen van een reis en in- en uitchecken bij diverse vervoerders. Ook geven zij informatie over het deelnemen aan een proefreis. Belangstellenden mogen kosteloos en vrijblijvend binnenlopen. De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV ambassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in diverse gemeenten. Naast inloopspreekuren organiseren zij ook informatiebijeenkomsten en proefreizen. Kijk op www.ervaarhetov.nl.

Reach Out

WIERDEN - Gospelkoor Reach Out uit Wierden zorgt op zaterdag 14 december voor "Kerstgevoel". Om 20.00 uur treden zij op in de Dorpskerk.

Onder de noemer THE KING IS HERE brengen zij een breed repertoire op de planken om het publiek van alles een beetje te geven, een unieke en een frisse stijl, gevuld met oprechte liederen van aanbidding voor alle leeftijden. Het koor wil benadrukken dat iedereen van harte is uitgenodigd om te komen luisteren en kijken. Er zit voor iedereen wel een liedje tussen wat aanspreekt. Voor u als publiek is ook een rol weggelegd om gezamenlijk bekend repertoire mee te zingen.